Stageplek

05 september - 07 september 2017

Dirk de Kort op Vokastage bij Matexi

Voor de tweede stagedag bij Matexi bezoekt Dirk de Kort, Vlaams Parlementslid voor CD&V en tevens schepen in Brasschaat, enkele projecten in het Antwerpse. Matexi staat bekend als familiale buurtontwikkelaar voor particuliere woningen. Indirect stelt Matexi in België 3000 mensen tewerk. Achtereenvolgens brengen we een bezoek aan twee nieuwe buurten in Boechout en Deurne. Na de middag staat een rondleiding op de site van het Groen Kwartier en de Antwerp Tower op het programma.

Bij het bezoek aan de nieuwe woonwijken valt op dat Matexi meer doet dan enkel de ontwikkeling. Door een vernieuwde visie op wonen speelt men in op de behoeften van burgers van alle leeftijden. Het buurtgevoel is voor Matexi van essentieel belang. Mensen moeten zich thuis voelen door een combinatie van compact wonen en een publieke ruimte waar buren en kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Het Groen Kwartier in Antwerpen is het meest emblematische project van Matexi, een autovrije site waar mensen wonen in een groene omgeving. Dankzij de bouw van dit project herleeft ook de buurt rondom. Nieuwe winkels, bars en restaurants maken deze wijk heel aantrekkelijk. Een ondergrondse parking voor de bewoners en sorteerstraten voor huisafval bevorderen de leefbaarheid van de omgeving in het centrum van de stad. Tot slot neemt Matexi ons mee naar de Antwerp Tower. Een renovatie waarmee Matexi mee het uitzicht van de stad Antwerpen bepaalt. Het zicht van op de 24ste verdieping is prachtig. De Antwerp Tower is een reconversie van een kantoorgebouw naar een residentieel gebouw.

De voornaamste bezorgdheden van Matexi tegenover de politiek zijn de tegenstrijdigheden tussen de verschillende beleidsniveaus. Aan de bouw van nieuwe woonwijken gaan vele procedures en gesprekken vooraf. Door de lange looptijd botst men soms ook met veranderende wetgeving. Stabiliteit van het politieke landschap is essentieel.

Bij deze hartelijk dank aan Bruno Vande Vyvere, Tim Peeters en de collega’s voor de goede organisatie van deze Vokastage.

Fotoreportage: Dirk de Kort op Vokastage bij Matexi

22 september 2017