Ward Kennes op stage bij Umicore

12 september 2018

Ward Kennes getuigt over zijn ervaring bij Umicore

De heer Jan Vliegen heeft me tijdens mijn stagebezoek rongeleid langs de verschillende afdelingen. Zo heb ik kennisgemaakt met de geschiedenis van de site, de verschillende productiestromen, de onderzoeksafdeling en de commerciële en internationale aspecten van de Umicore groep. Het groeiende belang van de Aziatische markt, werd onderstreept.

Umicore is een bedrijf dat nichemarkten zoekt en daarin wil excelleren. Op een aantal punten zijn ze de nummer 1 in de wereld. Naast de internationale strategie is er ook een keuze om lokaal actief te blijven en in de site in Olen toekomstgerichte investeringen te doen. Ik kreeg ook toelichting bij de zeer bedrijfsvriendelijke aanpak in een land als Polen dat grote inspanningen doet om nieuwe vestigingen naar zich toe te trekken. Het plaatsen van windmolens in Olen daarentegen bleek dan weer een heel zware klus te zijn geweest op administratief vlak.

Er ging ook heel wat aandacht naar de veiligheid op de werkvloer en naar het human resource en welzijnsbeleid van het bedrijf. Umicore zet sterk in op onderzoek en ontwikkeling. En daarvoor worden wetenschappers uit de hele wereld ingezet in Olen. Daarmee is het bedrijf ook een belangrijk kenniscentrum in de Kempen.