'Europese regels baren bedrijven kopzorgen. Dankzij de stage ging ik met Mulder precies over die dossiers in overleg en zochten we naar oplossingen.'

Tom Vandenkendelaere over zijn stage-ervaring bij Mulder

Wie ontbijtgranen denkt, denkt aan Mulder Natural Foods. Of dat zou u toch altijd moeten doen, want zo goed als alle granola's en muesli's die u ooit at, komen van bij Mulder uit Roeselare.

Doorheen het verkenningsgesprek met CEO Wim Houf, de rondgang door het bedrijf en de gesprekken met de R&D-medewerkers wordt de immense veerkracht van deze stille kampioen duidelijk. De flexibiliteit en snelheid waarmee die flexibiliteit kan toegepast worden, maken deze speler top in z'n segment, zoveel is duidelijk. De complexiteit om alle processen op elkaar ingespeeld te krijgen, wordt echter bemoeilijkt door een stijgende regeldrang, niet in het minst op vlak van hygiëne en traceerbaarheid.

Na de zichtbare elementen in voeding, spreken we straks over de onzichtbare elementen en dan wordt de discussie echt moeilijk. Het debat met de mensen in de cockpit van het bedrijf als afsluiter van de stagedag ging dan ook precies daarover: het kruispunt van risicobeheersing enerzijds en economische leefbaarheid anderzijds. Zonder twijfel dat dát kruispunt de 'place to watch' wordt in het komende decennium.