“De stage gaf me inzicht over hoe bedrijven als BASF investeren in innovatie, toekomstgericht denken en deelname aan de maatschappij."

“De manier waarop zij bijvoorbeeld het Duaal leren hebben geïntegreerd in hun werking is een voorbeeld van goede praktijk waaraan andere bedrijven zich kunnen spiegelen. Nog meer dan voorheen ben ik ervan overtuigd dat ons TSO de weg is die leerlingen moeten volgen wanneer zij in bedrijven als BASF terecht wensen te komen. Van engineer tot ingenieur, iedereen heeft hier zijn verantwoordelijkheid. Een goede TSO-opleiding kan vele jongvolwassenen leiden naar een garantie op waardevol werk.  De stage bevestigde dat Duaal leren een win-win oplevert voor leerling, school en bedrijf. Ook het hoger onderwijs zou zijn opleidingen via deze leerwijze kunnen versterken.” 

Kathleen Krekels op stage bij de toekomstige voorzitter van Voka (BASF)

28 augustus 2018

Bedrijfsstage bij BASF houdt spiegel voor: echt nood aan STEM!

De parlementaire activiteiten vallen tijdens het zomerreces wel stil, maar onze parlementsleden zitten niet stil. Voka biedt elk jaar de kans om via een stage te proeven van het bedrijfsleven. Vlaams parlementslid Kathleen Krekels kreeg zo de kans om een exclusieve blik te werpen achter de schermen van het bedrijfsleven van BASF. “Het verhaal van BASF bevestigt de nood aan een blijvende focus op STEM,” zegt Kathleen.

Met de bedrijfsstage wil Voka ondernemers en politici dichter bij elkaar brengen om te peilen naar de uitdagingen en kansen op de werkvloer. “De STEM-monitor, een instrument dat jaarlijks rapporteert over de evolutie van STEM-richtingen in het onderwijs, gaf onlangs nog matig positieve signalen. Meer leerlingen volgen technisch en wetenschappelijke richtingen, maar in het technisch en beroepsonderwijs zet een omgekeerde tendens zich in. En dat is een belangrijke uitdaging. De BASF-cijfers over vraag en aanbod houden echt wel een spiegel voor. We moeten nog meer inzetten op het bewust kiezen voor een sterk tso!”

BASF schotelde een interessant programma voor van gesprekken van managers en onderwijsadviseurs tot werknemers, stagementoren en leerlingen die het duaal lerentraject hebben afgelegd. Deze goed gevulde dag legde ook een aantal kansen bloot. Het recente duaal leren-verhaal bijvoorbeeld is een enorm succes. “Het bedrijf haalde inspiratie bij haar Duitse moederonderneming waar het systeem al een lange geschiedenis kent. Daaruit vallen heel wat goede praktijken te destilleren voor de ondernemingswereld. Ook liggen er nog veel opportuniteiten weggelegd in synergiën tussen het departement onderwijs en de arbeidsmarkt,” besluit Kathleen.