Onderneming en Politiek

Tijdens het zomerreces mogen er dan al geen vergaderingen zijn in het parlement: toch zitten onze parlementsleden lang niet stil. Al 25 jaar biedt Voka onze volksvertegenwoordigers de kans om te proeven van het bedrijfsleven. Gedurende één of twee dagen ontdekken ze de Vlaamse en Brusselse bedrijven van binnenuit. Dit jaar overschrijdt Voka de kaap van 100 stages.

Bekijk de video