Onderneming en Politiek

Tijdens het zomerreces mogen er dan al geen vergaderingen zijn in het parlement: toch zitten onze parlementsleden lang niet stil. Al 25 jaar biedt Voka onze volksvertegenwoordigers de kans om te proeven van het bedrijfsleven. Gedurende één of twee dagen ontdekken ze de Vlaamse en Brusselse bedrijven van binnenuit. Dit jaar overschrijdt Voka de kaap van 100 stages.

Bekijk de video
 • Alle items
 • Verslagen
  Foto's
  Video's
 • Zoekterm:

Geen resultaten gevonden.

Nathalie Muylle

Nathalie Muylle

CD&V

“Matexi niet langer klassiek verkavelaar naar binnenstedelijk ontwikkelaar”

Op 13 september trok ik voor een dag naar Matexi waar ik zeer goed ben ontvangen. Als stagethema had ik “ den bouw” meegegeven. Ik wou graag ontdekken hoe verkavelaars, die ik meestal ontmoet, als schepen van stedenbouw, langs de andere kant van de tafel, denken over begrippen als verdichten, betonstop en appartementisering en hoe zij kwaliteitsvol wonen en werken zien de komende jaren.

Ik geef terecht toe dat wanneer ik aan Matexi dacht ik vooral een klassiek verkavelingsbedrijf voor me zag. Ik had al snel begrepen dat ze mijn typische West-Vlaamse blik op het bedrijf sterk wilden bijschaven. Na een korte introductie gingen we op stap naar Aalst ( Pier Kornel) , Evere ( Leopold)  en het Militair Hospitaal in Antwerpen. Telkens sterke binnenstedelijke projecten met meergezinswoningen en grondgebonden woningen, geïntegreerd in de omgeving, telkens vertrekkend van een breed masterplan vol groen, zachte mobiliteit en gemeenschapsfuncties. Doorheen de dag in het busje  werd er uitgebreid gepraat hoe we verantwoord  en creatief kunnen omgaan met onze ruimte, welke instrumenten we hiervoor nodig hebben en hoe overheid en ontwikkelaars elkaar hier kunnen in versterken.

Opzet geslaagd, ik heb geen traditionele verkavelaar leren kennen maar een sterk familiaal bedrijf , vernieuwend in haar projecten met veel aandacht voor kwaliteit.

Nathalie Muylle op bezoek bij verkavelingsbedrijf Matexi

Sabien Lahaye-Battheu

Sabien Lahaye-Battheu

Open Vld

Sabien Lahaye - Battheu op Voka-bedrijfsstage bij Abriso in Anzegem

Voka grijpt het zomerreces van de parlementen aan om ondernemers en politici dichter bij elkaar te brengen. Tijdens de Voka zomerstages krijgen parlementsleden de kans om een exclusieve blik achter de schermen van het bedrijfsleven te werpen. Sabien ging traditiegetrouw op het aanbod in en werd vandaag warm ontvangen door CEO Jan Dejonghe van Abriso nv in Anzegem. Het bedrijf is gepecialiseerd in de extrusie van PE-schuim, luchtkussenfolie en polystyreen.

Sabien Lahaye-Battheu op Vokastage bij Abriso

Ward Kennes op stage bij Umicore

Ward Kennes

Ward Kennes

CD&V

Ward Kennes getuigt over zijn ervaring bij Umicore

De heer Jan Vliegen heeft me tijdens mijn stagebezoek rongeleid langs de verschillende afdelingen. Zo heb ik kennisgemaakt met de geschiedenis van de site, de verschillende productiestromen, de onderzoeksafdeling en de commerciële en internationale aspecten van de Umicore groep. Het groeiende belang van de Aziatische markt, werd onderstreept.

Umicore is een bedrijf dat nichemarkten zoekt en daarin wil excelleren. Op een aantal punten zijn ze de nummer 1 in de wereld. Naast de internationale strategie is er ook een keuze om lokaal actief te blijven en in de site in Olen toekomstgerichte investeringen te doen. Ik kreeg ook toelichting bij de zeer bedrijfsvriendelijke aanpak in een land als Polen dat grote inspanningen doet om nieuwe vestigingen naar zich toe te trekken. Het plaatsen van windmolens in Olen daarentegen bleek dan weer een heel zware klus te zijn geweest op administratief vlak.

Er ging ook heel wat aandacht naar de veiligheid op de werkvloer en naar het human resource en welzijnsbeleid van het bedrijf. Umicore zet sterk in op onderzoek en ontwikkeling. En daarvoor worden wetenschappers uit de hele wereld ingezet in Olen. Daarmee is het bedrijf ook een belangrijk kenniscentrum in de Kempen.

Marino Keulen op Vokastage bij Marlux

Marino Keulen

Marino Keulen

Open Vld

Een interessante bedrijfsstage bij Marlux

Marlux kende ik enkel als naam. En dan nog enkel als wielerploeg in het veldrijden. Maar Marlux is een topper in betonproducten, voor de tuin en voor het publieke domein.

CRH is het Ierse consortium waar Marlux toebehoort. Ik bezocht de vestigingen in Tessenderlo en Zolder. Beton leek mij een statische sector, maar dat klopt zeker niet! Zo zijn innovatie om nieuwe variëteiten en toepassingen te bedenken dagelijkse praktijk. Duurzaamheid is één van de drijfveren. Daarnaast moeten deze producten ook verkocht geraken.

Mij trof de ontspannen sfeer en dat bedoel ik in de zin dat ieder zijn taken kent en aankan. Echte profs zijn het, het management en de medewerkers op de werkvloer. Net als de renners van de Marlux-veldrijdersploeg.

Het was een interessante bedrijfsstage !

Jo De Ro steekt de handen uit de mouwen bij Komatsu Europe

Koen Daniëls op vokastage bij Waasland Recycling

Koen Daniëls

Koen Daniëls

N-VA

"Afval is in een recyclageproces een product. Ik liep stage bij metaalrecyclagebedrijf Waasland Recycling en Casier. Boeiend om te zien dat er nauwelijks iets verloren gaat."

Jelle Engelbosch op stage bij Punch Powertrain

Jelle Engelbosch op stage bij Punch Powertrain

Jelle Engelbosch op stage bij Power Punch in Sint-Truiden

Tine van der Vloet leert pralines maken bij Twerk vzw

Kathleen Krekels

Kathleen Krekels

N-VA

“De stage gaf me inzicht over hoe bedrijven als BASF investeren in innovatie, toekomstgericht denken en deelname aan de maatschappij."

“De manier waarop zij bijvoorbeeld het Duaal leren hebben geïntegreerd in hun werking is een voorbeeld van goede praktijk waaraan andere bedrijven zich kunnen spiegelen. Nog meer dan voorheen ben ik ervan overtuigd dat ons TSO de weg is die leerlingen moeten volgen wanneer zij in bedrijven als BASF terecht wensen te komen. Van engineer tot ingenieur, iedereen heeft hier zijn verantwoordelijkheid. Een goede TSO-opleiding kan vele jongvolwassenen leiden naar een garantie op waardevol werk.  De stage bevestigde dat Duaal leren een win-win oplevert voor leerling, school en bedrijf. Ook het hoger onderwijs zou zijn opleidingen via deze leerwijze kunnen versterken.” 

Tom Vandenkendelaere

Tom Vandenkendelaere

CD&V

Tom Vandenkendelaere over zijn stage-ervaring bij Mulder

Wie ontbijtgranen denkt, denkt aan Mulder Natural Foods. Of dat zou u toch altijd moeten doen, want zo goed als alle granola's en muesli's die u ooit at, komen van bij Mulder uit Roeselare.

Doorheen het verkenningsgesprek met CEO Wim Houf, de rondgang door het bedrijf en de gesprekken met de R&D-medewerkers wordt de immense veerkracht van deze stille kampioen duidelijk. De flexibiliteit en snelheid waarmee die flexibiliteit kan toegepast worden, maken deze speler top in z'n segment, zoveel is duidelijk. De complexiteit om alle processen op elkaar ingespeeld te krijgen, wordt echter bemoeilijkt door een stijgende regeldrang, niet in het minst op vlak van hygiëne en traceerbaarheid.

Na de zichtbare elementen in voeding, spreken we straks over de onzichtbare elementen en dan wordt de discussie echt moeilijk. Het debat met de mensen in de cockpit van het bedrijf als afsluiter van de stagedag ging dan ook precies daarover: het kruispunt van risicobeheersing enerzijds en economische leefbaarheid anderzijds. Zonder twijfel dat dát kruispunt de 'place to watch' wordt in het komende decennium.

Andries Gryffroy

Andries Gryffroy

N-VA

Vorige dinsdag was ik op stage bij Eastman, een boeiende en leerrijke ervaring in een innovatief en indrukwekkend bedrijf.

Wat heb ik er geleerd?

 • High tech labo’s “as a service” : niet alleen productie, maar ook “a center of excellence”
 • Samenwerkingsmodellen met universiteiten zijn een troef
 • Excellent zijn in wat je doet, is een belangrijke drijfveer
 • Maar vooral : de ontelbare toepassingen via de producten van Eastman. Het is geen eindproduct, maar een onderdeel van een eindproduct, en dus vrij onbekend (tenzij de security film voor de voorruit) in zijn veelvuldige toepassingen in zowel agro – voeding – chemie – gebouwentechniek - …

Kathleen Krekels op stage bij de toekomstige voorzitter van Voka (BASF)

Kathleen Krekels

Kathleen Krekels

N-VA

Bedrijfsstage bij BASF houdt spiegel voor: echt nood aan STEM!

De parlementaire activiteiten vallen tijdens het zomerreces wel stil, maar onze parlementsleden zitten niet stil. Voka biedt elk jaar de kans om via een stage te proeven van het bedrijfsleven. Vlaams parlementslid Kathleen Krekels kreeg zo de kans om een exclusieve blik te werpen achter de schermen van het bedrijfsleven van BASF. “Het verhaal van BASF bevestigt de nood aan een blijvende focus op STEM,” zegt Kathleen.

Met de bedrijfsstage wil Voka ondernemers en politici dichter bij elkaar brengen om te peilen naar de uitdagingen en kansen op de werkvloer. “De STEM-monitor, een instrument dat jaarlijks rapporteert over de evolutie van STEM-richtingen in het onderwijs, gaf onlangs nog matig positieve signalen. Meer leerlingen volgen technisch en wetenschappelijke richtingen, maar in het technisch en beroepsonderwijs zet een omgekeerde tendens zich in. En dat is een belangrijke uitdaging. De BASF-cijfers over vraag en aanbod houden echt wel een spiegel voor. We moeten nog meer inzetten op het bewust kiezen voor een sterk tso!”

BASF schotelde een interessant programma voor van gesprekken van managers en onderwijsadviseurs tot werknemers, stagementoren en leerlingen die het duaal lerentraject hebben afgelegd. Deze goed gevulde dag legde ook een aantal kansen bloot. Het recente duaal leren-verhaal bijvoorbeeld is een enorm succes. “Het bedrijf haalde inspiratie bij haar Duitse moederonderneming waar het systeem al een lange geschiedenis kent. Daaruit vallen heel wat goede praktijken te destilleren voor de ondernemingswereld. Ook liggen er nog veel opportuniteiten weggelegd in synergiën tussen het departement onderwijs en de arbeidsmarkt,” besluit Kathleen.

Peter Dedecker op stage bij Vandenmoortele

Hannelore Goeman op vokastage bij 87seconds

Vincent Van Peteghem loopt een dag mee bij Alpro

Annemie Maes krijgt bij ANL Plastics meer uitleg over bioplastiek

Franky Demon op stage bij Transportbedrijf Bombardier

Peter Persyn te gast bij onderzoekscentrum Imec

Wouter De Vriendt

Wouter De Vriendt

Groen

Hoe ik mijn werkbezoek aan De Oesterbank heb beleefd

Dit zijn mijn belangrijkste bedenkingen, naar aanleiding van mijn werkbezoek aan De Oesterbank.

In De Oesterbank werken 462 werknemers. 80% is gesubsidieerd, 20% niet. De subsidie is ongeveer de helft van het loon, maar vanaf 1/1/2019 wordt gedifferentieerd waarbij de meest kwetsbare werknemers tot 65% gesubsidieerd worden en andere maar 40%.

1/3 van de werknemers werken niet in De Oesterbank, maar op locatie bij klanten (bijv. Duco).

40% van het personeel woont in Oostende.

In Kortrijk is sociale economie veel meer uitgebouwd, nl. 1600 jobs. Men is daar vroeger goed begonnen, waardoor Oostende nu een achterstand heeft. Die inlopen kan bijna niet, omdat er voor de subsidiëring gewerkt wordt met jaarlijks contingent. Er zijn veel geïnteresseerde bedrijven, de vraag voor productie in De Oesterbank is erg groot.

Vlaanderen doet in feite te weinig. Maar er is een structureel probleem. De Vlaamse subsidies voor de sociale economie zijn een kost voor Vlaanderen, maar de opbrengst van meer tewerkstelling in de sociale economie (minder uitkeringen en meer sociale bijdragen) is voor federaal. Dat is een systeemfout! Dit dient verder te worden onderzocht.

Slechts 1% stroomt door naar reguliere arbeidsmarkt. Maar in tegenstelling tot wat we zouden denken, is dat niet iets om van wakker te liggen. Het is in feite vrij logisch: de betere werknemers schuiven intern door - er zijn nog altijd veel werkzoekenden dus werkgevers nemen sowieso de sterkere werkzoekenden - als doorstroming mislukt keert de werknemer terug maar komt hij opnieuw achteraan in de rij aan te schuiven dus dat risico willen velen niet nemen…

Troeven: prijs (gesubsidieerd) - flexibel/maatwerk - ligging - eigen transport (28 opleggers). Regio die bediend wordt gaat tot Kortrijk. De Oesterbank heeft dus een breed ‘achterland’.

Vroeger kon De Oesterbank zelf mensen aanwerven, maar nu moet alles gebeuren via de VDAB en dat duurt enkele weken. Ander extra personeel (bijv. vluchtelingen) komen binnen via andere subsidiekanalen (bijv. Interreg).

Tijdens de rondleiding viel de efficiënte indeling van de werkruimte op en de inspanningen om via automatisering menselijke fouten onmogelijk te maken. Het personeel leek erg gemotiveerd en de werkomstandigheden (verlichting, frisse lucht, lawaaivolume…) zijn er goed. De sociale economie heeft nogmaals bewezen kwetsbare mensen te kunnen activeren, maar dat ook te doen in een competitieve omgeving die op het vlak van productie en rendabiliteit veeleisend is.

Ik wil Luc Rosseel, Algemeen Directeur, bedanken voor de rondleiding en deskundige uitleg.

Wouter De Vriendt

Kamerlid en fractieleider in de Oostendse gemeenteraad (Groen)

Wouter De Vriendt neemt een kijkje achter de schermen bij De Oesterbank

Rita Gantois

Rita Gantois

N-VA

Rita Gantois over haar vokastage bij Brouwerij Huyghe

"Brouwerij Huyghe : Familiaal, duurzaam, sociaal! Ondernemen met visie! Een topbedrijf en brouwer van ons eigenste Sint Idesbaldesbier!"

Rita Gantois draait een dagje mee bij Brouwerij Huyghe

Cathy Coudyser

Cathy Coudyser

N-VA

Cathy Coudyser trapt West-Vlaamse Voka zomerstages af bij Kursaal Oostende

Dinsdag 24 juli is Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen gestart met een nieuwe reeks Zomerstages. Daarbij gaan West-Vlaamse volksvertegenwoordigers voor één dag aan de slag bij een onderneming uit onze provincie. Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) uit Knokke-Heist mocht de spits afbijten bij het Kursaal in Oostende.

Cathy Coudyser werd ontvangen door Peter Craeymeersch, algemeen directeur van het Kursaal. Bij wijze van introductie gaf hij een toelichting over de rijke geschiedenis en de werking van één van de bekendste gebouwen van Oostende. Sinds de laatste renovatie telt de concertzaal 2.000 zitjes en is daarmee een van de grootste zalen van West-Vlaanderen. Met jaarlijkse zo’n 130-tal activiteiten is het Kursaal ongeveer 260 dagen in gebruik, denk maar aan musicals zoals Mamma Mia en Flashdance, concerten van o.a. Stan van Samang en tal van expo’s en B2B-activiteiten. Het Kursaal is ook heel belangrijk als motor voor de stad Oostende: 35% van de bezoekers kiest namelijk voor een overnachting in de stad en 40% gaat er voordien iets eten.

In de toekomst wil het Kursaal het DNA van de stad verder versterken en wil men nog grotere artiesten aantrekken om zo de uitstraling van zowel de stad als het Kursaal te vergroten.

Belangrijk om voeling te houden

Na de toelichting kreeg Cathy Coudyser een rondleiding en een blik achter de schermen van de opbouw en generale repetitie van de musical Flashdance die er in première ging. Onder andere de historische loges waar de artiesten zich voorbereiden op hun optreden kwamen aan bod. Als uitsmijter van de dag mocht Coudyser de première van de musical Flashdance bijwonen, waarna ze ook even met de cast kon spreken.

Cathy Coudyser: “Dankzij Voka krijgen we als parlementsleden elk jaar een unieke kans om op de werkvloer te voelen wat er leeft in de sector waarvoor we ons ook in het parlement inzetten. De entertainmentsector is belangrijk voor zowel een stad, de regio als voor het toerisme. De uitdaging is om zowel Vlaamse als internationale hoogstaande entertainmentproducties te tonen met een financieel gezond businessplan. Entertainment is ook een vorm van cultuur en het is dan ook belangrijk dat er goed met de culturele sector wordt samengewerkt. Zo krijgt Oostende en bij uitbreiding de Vlaamse kust een gevarieerd en divers cultuuraanbod. Dit is ook belangrijk als toeristisch all-weatheraanbod en om je stad of regio te profileren.”

Cathy Coudyser trapt West-Vlaamse Voka zomerstages af bij Kursaal Oostende

Jan Bertels

Jan Bertels

sp.a

Burgemeester Jan Bertels trapt de Voka Zomerstages af

Donderdag 19 juli is Voka gestart met een nieuwe reeks Zomerstages. Meer dan vijftig volksvertegenwoordigers zullen deze zomer één of twee dagen aan de slag gaan bij een bedrijf. Jan Bertels, burgemeester van Herentals, mocht het nieuwe stageseizoen 2018 aftrappen. Hij werkte een dag mee bij buizenproducent Henco in Herentals.

Het is al het 26ste jaar dat Voka politici en bedrijven dichter bij elkaar brengt. Bedoeling: als volksvertegenwoordiger één of twee dagen écht aan de bak gaan in een bedrijf. En zo proeven hoe het is om op de werkvloer te staan en te ervaren wat er leeft bij de bedrijven in onze regio. 

“Ik keek er naar uit om een groeiend bedrijf in mijn gemeente van dichtbij te leren kennen. Ik vind het heel belangrijk om echt eens op de werkvloer te staan”, liet Jan Bertels weten na zijn stage. “Zo kon ik het werk écht ervaren. Uiteraard is het ook belangrijk om het verhaal en de visie achter het bedrijf mee te krijgen.”

Henco is heel gekend voor zijn meerlagenbuis, maar ook voor het produceren van vloerverwarmingssystemen. De onderneming voert producten uit naar meer dan 85 landen en produceert meer dan 130.000 kilometer buizen per jaar.

Tijdens de Vokastage kreeg Bertels eerst uitleg over het strategisch plan van Henco. In de namiddag was het echt handenwerk. “Het was confronterend. Ik heb gemerkt dat de coördinatie tussen mijn handen en ogen een stuk beter kan. Gelukkig ben ik goed opgevangen door het personeel. Ze hebben mij uitstekend geholpen. Het valt op hoe trots ze zijn om het werk dat ze doen. Ze zijn ook een stuk handiger dan mezel”, zei Bertels.   

#vokastages

“Voor politici is zo’n stage extra interessant. Ze zijn tijdens het parlementaire jaar bezig met dossiers die vaak een directe impact hebben op het bedrijfsleven”, zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. “Politici maken op deze manier ook kennis met de uitdagingen waar elk bedrijf voor staat, zoals het zoeken naar geschikt personeel.”

“We hebben de burgemeester laten zien voor welke uitdagingen we als groeibedrijf staan. Er is de ‘war for talent’, de voortdurende automatisatie van het werk, de vele opleidingen voor het personeel”, zegt Wim Verhoeven, managing director van Henco Industries. “Voka helpt ons bij die uitdagingen met hun expertise. Een goed contact met lokale besturen is ook essentieel. Veel Belgische bedrijven verplaatsen hun productie naar lageloonlanden. Wij doen dat niet en investeren in een nieuw distributiecentrum. Voor zo’n uitbreiding is het essentieel om dat te bespreken met het lokale bestuur. Zodat we ons verder in Herentals kunnen vestigen.”

De zomerstages van Voka kan je blijven volgen op deze website. Via #vokastages op Twitter kan je elke stap volgen van onze volksvertegenwoordigers.

Burgemeester Jan Bertels trapt de Voka Zomerstages af

Jan Bertels aan de slag bij Henco

Jan Bertels aan de slag bij Henco