Onderneming en Politiek

Tijdens het zomerreces mogen er dan al geen vergaderingen zijn in het parlement: toch zitten onze parlementsleden lang niet stil. Al 25 jaar biedt Voka onze volksvertegenwoordigers de kans om te proeven van het bedrijfsleven. Gedurende één of twee dagen ontdekken ze de Vlaamse en Brusselse bedrijven van binnenuit. Dit jaar overschrijdt Voka de kaap van 100 stages.

Bekijk de video
 • Alle items
 • Verslagen
  Foto's
  Video's
 • Zoekterm:

Geen resultaten gevonden.

Goedele Uyttersprot

Goedele Uyttersprot

N-VA

Voka-stage bij La Confiance in Dendermonde

Op vrijdag 8 september werd ik voor mijn VOKA-stage ontvangen in koekjesfabriek La Confiance in Dendermonde.

La Confiance werd in 1924 opgericht door de overgrootvader van Leo Borms, die nu het bedrijf leidt. Het bedrijf specialiseert zich in lekkere speculoos, gemaakt met bio- en natuurlijke producten van bij ons. La Confiance kiest voor eerlijke handel en natuurlijke landbouwgewassen, wat je proeft in het resultaat!

Op 25 september werkte ik mee in de productie. De mogelijkheid om via een VOKA-stage kennis te maken met bedrijven, is zeer boeiend.

Het was een toffe en leuke ervaring en wil dan ook VOKA én La Confiance hartelijk danken voor het initiatief en de ontvangst! En zoals je ziet op de foto, kan premier Michel 'la Confiance' ook wel smaken! ;-)

Goedele Uyttersprot op Voka-stage bij La Confiance

Bert Maertens

Bert Maertens

N-VA

Bert Maertens liep stage bij Winsol

Winsol is specialist in zonwering, Outdoor Living, PVC en aluminium ramen en deuren, rolluiken, sectionale poorten, balustrades en raamdecoratie. Het bedrijf kreeg op 20 september bezoek van Vlaams parlementslid Bert Maertens. Een stagebezoek in eigen stad, want Bert Maertens is ook burgemeester van Izegem.

Dat lokaal ondernemerschap Bert Maertens nauw aan het hart ligt, werd meteen duidelijk toen het ging over de vele bouwprojecten in de regio. Na een uitgebreide en indrukwekkende introductie door CEO Xavier Costenoble werd Bert Maertens verwacht in de productiehal. Daar hielp hij mee met de productie van PVC en aluminium raamprofielen en deuren. Het belang van innovatie viel hem er enorm op.

Na een korte lunch vertrokken de mensen van Winsol met Bert Maertens naar hun productiesite in Aalter, waar hij kennismaakte met het productieproces van zonnewering.

Bert Maertens liep stage bij Winsol

Danielle Godderis-T'Jonck

Danielle Godderis-T'Jonck

N-VA

Danielle Godderis-T'Jonck op bezoek bij AZ Groeninge

Vlaams volksvertegenwoordigster Danielle Godderis-T’Jonck (N-VA) liep op woensdag 20 september een dag stage bij AZ Groeninge in Kortrijk. Haar keuze voor de zorgsector was snel gemaakt, agezien ze in het verleden zelf als verpleegkundige werkte en ze in het Vlaams Parlement zetelt in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De stage stond vooral in het teken van dementie en jongdementie. Vanuit een persoonlijke ervaring weet Danielle Godderis-T’Jonck hoe belangrijk het is om niet enkel aandacht te hebben voor de zorg aan de patiënt, maar ook voor de zorg aan de omgeving. De omgeving heeft immers ook heel wat vragen en bezorgdheden, maar vaak is het voor hen moeilijker om aan de juiste info of hulp te geraken. Danielle Godderis-T’Jonck kan tijdens haar stage vaststellen dat AZ Groeninge al heel ver staat wat dit betreft. Zo worden er heel wat infosessies georganiseerd waar mantelzorgers een antwoord krijgen op veelvoorkomende vragen en waar ze onderling ervaringen kunnen uitwisselen.

Ook de multidisciplinaire aanpak van de patiënt kreeg veel lof van Danielle Godderis-T’Jonck. Binnen de multidisciplinaire klinieken zoals de geheugenkliniek wordt elke patiënt besproken door een team van artsen van verschillende specialismen, psychologen, ergotherapeuten, verpleegkundigen … Zo kunnen ze samen vanuit hun verschillende achtergrond komen tot de beste behandeling voor de patiënt. Het recent samenbrengen van het gros van de zorgverstrekkers en medewerkers op campus kennedylaan heeft hierbij een faciliterende rol gespeeld. Bovendien was het inhuizen in de nieuwe campus een trigger voor nog meer individuele aandacht aan elke patiënt. Danielle kon met eigen ogen  meemaken hoe de persoonlijke aanpak van iedere patiënt centraal staat en hoeveel voordelen de multidisciplinaire aanpak wel biedt. Jammer genoeg is er voor deze aanpak geen vergoeding voorzien en gebeurt dit dus op volledig vrijwillige basis, waardoor dit nog niet even sterk in alle ziekenhuizen van toepassing is. Danielle beloofde om dit zeker door te geven aan haar collega’s Jan Vercammen en An Capoen, die in het federaal parlement zetelen.

Dat er in AZ Groeninge veel aandacht is voor de mens achter de patiënt blijkt ook uit de praktijktesten die ze uitvoeren bij onder andere (jong)demente patiënten, naast de eerder theoretische, cognitieve tests. Daarbij bootst men een thuissituatie na en kijkt men of de patiënt effectief zijn medicatie correct kan klaarleggen, koffie maken, een boterham smeren, de juiste kledij kiezen afhankelijk van het weer, omgaan met geld, etc. Dit laat toe om te zien in welke mate de patiënt zelfstandig kan leven en welke extra ondersteuning hij nodig heeft. Deze praktijktests wisten alvast tal van andere ziekenhuizen te inspireren.

Daarnaast kon Danielle Godderis-T’Jonck ook zien dat AZ Groeninge heel sterk staat als competentie- en expertisecentrum. Zo wordt er o.a. heel sterk ingezet op klinische studies. Daarbij worden nieuwe geneesmiddelen getest in de laatste fase voor ze op de markt verkrijgbaar zijn. Dat biedt kansen en extra mogelijkheden voor de patiënten, maar ook voor de artsen die steeds up to date zijn.

De grote hoeveelheid kennis en expertise van AZ Groeninge wordt ook uitgebreid gedeeld met de omgeving via allerlei samenwerkingsvormen met eerstelijnspartners zoals huisartsen, woon- en zorgcentra, thuiszorg, dagcentra … Heel wat opleidingen en activiteiten worden samen met hen georganiseerd.

Danielle Godderis-T’Jonck kon aan het einde van de dag besluiten dat AZ Groeninge een ziekenhuis is dat qua expertise en competenties top is, en waar tegelijk de aandacht voor de patiënt en zijn omgeving altijd centraal staat. Deze twee facetten samen maken het succesverhaal van dit ziekenhuis. Ze beloofde om meer politici ertoe aan te zetten om dit met hun eigen ogen vast te stellen, zodat dit vanuit de overheid nog beter kan gefaciliteerd worden. En daar willen we met Voka en met de bedrijfsstages natuurlijk ons steentje toe bijdragen.

Danielle Godderis-T'Jonck op Vokastage bij AZ Groeninge

Bert Maertens

Bert Maertens

N-VA

Bert Maertens op Vokastage bij Winsol

Na eerdere stages bij Barco, DHL, Durlet, PortConnect en Maselis, koos ik er dit jaar voor om dicht bij huis te blijven. Ik liep een dag stage in het ramen-, deuren- en zonweringsbedrijf Winsol in mijn thuisstad Izegem. Winsol is sinds 1876 een absolute vaandeldrager van de Izegemse en West-Vlaamse economie. Jules Windels begon toen als schrijnwerker een eigen bedrijf in houten rolluiken. Winsol ontwikkelde zich daarna tot een dynamisch bedrijf met intussen 140 jaar ervaring en een breed productengamma.

In de voormiddag stond, na een korte introductie en een aangename babbel met het management, een bezoek aan het bedrijf gepland. Ik kon het productieproces voor ramen in PVC en aluminium, sectionale poorten en rolluiken van heel dichtbij volgen. Respect voor de vakkennis van de Winsolmedewerkers! Plezant was ook de kennismaking met heel wat Izegemnaars die in het bedrijf aan de slag zijn. Na de rondleiding op de werkvloer ging het naar de showroom, waar ik de afgewerkte producten kon bezichtigen. 's Namiddags bezocht ik nog de vestiging van Winsol in Aalter, waar ik kennismaakte met de productie van zonwering.

Een heel aangename stagedag! Veel gezien, gehoord en geleerd. En bovendien ook al concrete plannen gesmeed voor een project om de anderstalige medewerkers van Winsol beter te integreren op de werkvloer en in Izegem. Wordt vervolgd. 

Vincent Van Peteghem

Vincent Van Peteghem

CD&V

Vincent Van Peteghem op Vokastage bij Lotus

Voor Vincent Van Peteghem, federaal parlementslid voor CD&V en gemeenteraadslid De Pinte, was het zijn eerste Vokastage. Hij werd ontvangen bij Lotus Bakeries in Lembeke, een familiebedrijf met een lange geschiedenis in de productie van koekjes. Voor de gelegenheid nam ook Stijn Decock, hoofdeconoom bij Voka, deel aan de stage. Jan Vander Stichele, voorzitter van de raad van bestuur en tevens deel van de stichtende familie Boone, leidt het bezoek in goede banen. Bij de ontvangst biedt hij koffie aan mét Lotus speculoosjes.

Na een introductie over het ontstaan en de toekomstplannen van het bedrijf neemt Jan ons mee naar de fabriek. De geur van heerlijke speculoos hangt over de productie. Nieuwe en oudere productielijnen wisselen elkaar af. Ondanks automatisering blijft Lotus Bakeries mensen aanwerven. De juiste profielen vinden in het Meetjesland blijkt niet gemakkelijk.

Een andere bezorgdheid die Lotus in Lembeke al een aantal jaren bezig houdt is de leefbaarheid van de buurt. Heel wat dorpsgenoten werken bij Lotus en wanneer er nieuwe lijnen worden gebouwd komt de buurt als eerste een kijkje nemen achter de schermen. Toch is Lotus Bakeries bezorgd over de mobiliteit in het dorp. Dagelijks passeren vrachtwagens door de straten. Om de dorpskern te ontlasten vraagt men een nieuwe weg langs de achterkant van de fabriek die zorgt voor de ontsluiting naar de ringweg. Bij deze een concreet dossier voor Vincent Van Peteghem dat hij ter harte neemt.

Na de middag legt Jan uit hoe Lotus inzet op CSR in de brede zin. Iets waar Lotus niet publiek mee uitpakt maar wel heel sterk mee bezig is. De oorsprong van ingrediënten, tevreden werknemers, de relatie met de buurt en de steun aan goede doelen in binnen én buitenland. Tot slot zet Jan Vander Stichele even zijn petje op als voorzitter van Fevia Vlaanderen, sectorfederatie van de voedingsindustrie. Ook vanuit die hoedanigheid weet Jan enkele topics op tafel te leggen die voor de hele sector gelden. Brexit, technisch personeel en mobiliteit komen naar voor.

Hartelijk dank aan Jan Vander Stichele en alle medewerkers bij Lotus Bakeries voor de goede ontvangst en de inspirerende stagedag!

Dirk de Kort

Dirk de Kort

CD&V

Dirk de Kort op Vokastage bij Matexi

Voor de tweede stagedag bij Matexi bezoekt Dirk de Kort, Vlaams Parlementslid voor CD&V en tevens schepen in Brasschaat, enkele projecten in het Antwerpse. Matexi staat bekend als familiale buurtontwikkelaar voor particuliere woningen. Indirect stelt Matexi in België 3000 mensen tewerk. Achtereenvolgens brengen we een bezoek aan twee nieuwe buurten in Boechout en Deurne. Na de middag staat een rondleiding op de site van het Groen Kwartier en de Antwerp Tower op het programma.

Bij het bezoek aan de nieuwe woonwijken valt op dat Matexi meer doet dan enkel de ontwikkeling. Door een vernieuwde visie op wonen speelt men in op de behoeften van burgers van alle leeftijden. Het buurtgevoel is voor Matexi van essentieel belang. Mensen moeten zich thuis voelen door een combinatie van compact wonen en een publieke ruimte waar buren en kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Het Groen Kwartier in Antwerpen is het meest emblematische project van Matexi, een autovrije site waar mensen wonen in een groene omgeving. Dankzij de bouw van dit project herleeft ook de buurt rondom. Nieuwe winkels, bars en restaurants maken deze wijk heel aantrekkelijk. Een ondergrondse parking voor de bewoners en sorteerstraten voor huisafval bevorderen de leefbaarheid van de omgeving in het centrum van de stad. Tot slot neemt Matexi ons mee naar de Antwerp Tower. Een renovatie waarmee Matexi mee het uitzicht van de stad Antwerpen bepaalt. Het zicht van op de 24ste verdieping is prachtig. De Antwerp Tower is een reconversie van een kantoorgebouw naar een residentieel gebouw.

De voornaamste bezorgdheden van Matexi tegenover de politiek zijn de tegenstrijdigheden tussen de verschillende beleidsniveaus. Aan de bouw van nieuwe woonwijken gaan vele procedures en gesprekken vooraf. Door de lange looptijd botst men soms ook met veranderende wetgeving. Stabiliteit van het politieke landschap is essentieel.

Bij deze hartelijk dank aan Bruno Vande Vyvere, Tim Peeters en de collega’s voor de goede organisatie van deze Vokastage.

Fotoreportage: Dirk de Kort op Vokastage bij Matexi

Peter Wouters

Peter Wouters

N-VA

Op stage bij Zeelandia in Wommelgem

Elk jaar krijgen heel wat parlementsleden de kans om via Voka een of meerdere dagen stage te lopen. In dat kader ging Peter Wouters op vrijdag 15 september op bezoek bij Zeelandia in Wommelgem. 

Voor het ontstaan van Zeelandia moeten we terugkeren naar 1900, wanneer de heer Doeleman het bedrijf oprichtte in Zierikzee (Nederland). Tweeëntwintig jaar later werd in de provincie Antwerpen Zeelandia België opgericht voor de verdeling van bakkerijgrondstoffen aan de Belgische brood- en banketbakkerijen. Ondertussen worden er in België meer dan 400 producten geleverd en bereikt Zeelandia brood- en banketbakkers in meer dan 60 landen. In de Benelux zijn ze marktleider.

“Het was echt een bijzonder leerrijke dag. Afgevaardigd bestuurder Christian Van Strydonck ontving ons met open armen en toonde ons alle facetten van het bedrijf, samen met zijn medewerkers, gaande van marketing tot de proefbakkerijen”, vertelt Peter Wouters. “Je merkt dat service en direct contact met de klant hier hoog in het vaandel worden gedragen en dat merk je uiteraard aan de kwaliteit van de producten.”

“Ze hebben me bovendien nog een heel interessante trucje geleerd voor wanneer ik zelf een cake bak. Namelijk hoe ik er voor kan zorgen dat het fruit bovenaan de cake blijft. Wie ook interesse heeft, mag me altijd contacteren en wie weet deel ik het nieuwtje dan wel!”

Op stage bij Zeelandia in Wommelgem

Michèle Hostekint

Michèle Hostekint

sp.a

Michèle Hostekint op pad met Michiel De Backer (Ark Shelter)

Op vrijdag 15 september trok Vlaams Parlementslid Michèle Hostekint haar laarzen aan om op pad te gaan met Michiel De Backer van Ark Shelter.

De 25-jarige ondernemer is een toonbeeld van ondernemerschap. Met Ark Shelter biedt hij in heel Europa innovatieve oplossingen voor vakantiewoningen of bijgebouwen in de tuin. Michèle Hostekint maakte meteen de brug naar de vele mogelijkheden die het systeem biedt om mensen een tijdelijk onderdak te kunnen verlenen of als noodoplossing in de sociale huisvesting.

Er werden gedurende de ganse stage veel ervaringen en ideeën uitgewisseld. En dat is precies de bedoeling van de Voka-stages: kruisbestuiving stimuleren tussen de politiek en het bedrijfsleven.

Sander Loones

Sander Loones

N-VA

Sander Loones volgt boeiende bedrijfsstage bij Aspiravi

Voor Europees Parlementslid Sander Loones hebben windmolens geen geheimen meer. Op vrijdag 15 september werd hij bij Aspiravi uit Harelbeke verwelkomd door Rik Van de Walle.

Beide heren focusten de hele dag op het bouwen van windmolenparken en de complexiteit van dergelijke projecten. De verschillende stappen die genomen moeten worden, de diverse financieringsvormen,... werden allemaal overlopen. Rik Van de Walle bracht ook de knelpunten en uitdagingen voor de sector naar voor. Eén daarvan is de complexe wetgeving op de diverse niveaus.

 

Sabien Lahaye-Battheu op bezoek bij Meli

Ward Kennes

Ward Kennes

CD&V

Slurpen maar bij Miko

Bij het binnen komen kreeg Ward Kennes meteen een kopje koffie, is een evidentie als je bij Miko komt binnen wandelen. Meer dan dat, het is PURO, een (h)eerlijke koffie waarmee het bedrijf een echte trendsetter is geworden.

Geschiedenis

Als introductie vertelde Frans Van Tilborg over de rijke geschiedenis van Miko dat begon als een kruidenierswinkel in 1801 waar Leonardus Michielsen zich snel focuste op koffie.  Miko is intussen actief in zowat heel de wereld met de laatste expansies in Scandinavië, dé koffiedrinkers bij uitstek blijkbaar. Zij zitten niet in retail maar in het out of home gebeuren met de nadruk op bedrijfsleven en meer en meer in healthcare.  Vandaag de dag groeien ze nog steeds gestaag in medewerkers en omzet. In 1974 startte men met Miko Pac waar ze zelf plastiek spuitgieten, extruderen  of thermovormen met toen het toenmalige IJsboerke als grootste klant. Intussen levert Miko Pac aan de grote voedselproducenten ter aarde. 

MVO avant la lettre

Begin jaren 2000 is men gaan kijken naar duurzaamheid en heeft men de Puro lijn opgestart. Dat was een schot in de roos want het Westen was best gevoelig voor het verhaal erachter. Koffietelers verdienen een eerlijke prijs en mogen niet de dupe zijn van speculaties. Ward Kennes kon dat beamen want ook zijn gemeente Kasterlee is fairtrade gemeente.  Later vertelde Stijn ook over de projecten die ze steunen via World Land Trust want 2% van de opbrengst van Puro gaat effectief naar de natuur. In het eerste reservaat werden er nieuwe soorten ontdekt: een kikker en orchidee. De bioloog gaf hen de respectievelijke benaming Pristimantis puruscafeum en Teagueia puroana . Ook sociale projecten worden gesteund.

Cupping

Toen was het moment aangebroken voor de rondleiding in de branderij en het proeven, of beter gezegd cupping. Sylvia schonk ons in de schaaltjes (cups) verschillende soorten koffie volgens het juiste procédé. Stijn Michielsen, 8ste generatie, deed voor hoe je met veel geslurp koffie proeft en eventueel terug uitspuugt. Dus ja veel gelijkenissen met wijnproeverij. Ward kon de verschillende smaken best appreciëren en men sloot af met een gloednieuwe eerlijke espressokoffie, de Origen. 

Waar is er nog ruimte?

Beide bedrijven blijven groeien en voor wie Turnhout kent, weet dat het bedrijf vlak naast de ring zit en er nog maar weinig ruimte is voor expansie. Ward vond het erg interessant hoe het bedrijf hiermee omgaat. Verschillende scenario’s werden bekeken, het éne al wat ingrijpender dan het andere maar steeds met veel aandacht en zorg voor het duurzame karakter ervan.

Miko-pac

Tijdens de lunch vernam Ward waar de uitdagingen op HR vlak liggen en hoe de financiële structuur er uitziet. Daarna trok Ward met Kristof Michielsen naar de werkvloer van Miko Pac waar alle soorten en maten van plastiek bakjes uit de machines kwamen gerold, bijna allemaal voor de voedingsindustrie en dus met veel aandacht voor kwaliteit en hygiëne. Verder kreeg Ward nog inzicht in de salesorganisatie.

Geslaagd

Ward keek, met een kop koffie in de hand, tevreden terug op de goedgevulde dag. Hij begreep dat het niet de makkelijkste weg is om steeds duurzame beslissingen te nemen maar het zit nu eenmaal gebrand in het DNA van Miko. 

Rita Gantois op bezoek bij het Beauvoords Bakhuis

Rita Gantois

Rita Gantois

N-VA

Mooi product met producten van bij ons!

Fijne Voka stage gehad vandaag bij het Beauvoords Bakhuis! Ik heb weer eens getuige mogen zijn van de sterke ondernemingszin en de werkkracht van West-Vlamingen.
Mooi product met ingrediënten van bij ons, echte boter en volle melk, recht van bij de boer. Ik heb zelf een landbouwachtergrond, dus zoiets maakt mij heel blij! Ik heb veel bijgeleerd over het personeelsbeleid, de boterprijs, de gevolgen van de eiercrisis, de controles van het FAVV, over ondernemen in eigen streek en nog veel meer! Veel inspiratie opgedaan, veel geluisterd ook.
En een beetje nostalgie, de oorsprong van dit bedrijf ligt in het voormalig Wulveringem, nu Beauvoorde, de geboorteplaats van mijn mama!

Rita Gantois

Rita Gantois

N-VA

Mooi product met producten van bij ons!

Fijne Voka stage gehad vandaag bij het Beauvoords Bakhuis! Ik heb weer eens getuige mogen zijn van de sterke ondernemingszin en de werkkracht van West-Vlamingen.
Mooi product met ingrediënten van bij ons, echte boter en volle melk, recht van bij de boer. Ik heb zelf een landbouwachtergrond, dus zoiets maakt mij heel blij! Ik heb veel bijgeleerd over het personeelsbeleid, de boterprijs, de gevolgen van de eiercrisis, de controles van het FAVV, over ondernemen in eigen streek en nog veel meer! Veel inspiratie opgedaan, veel geluisterd ook.
En een beetje nostalgie, de oorsprong van dit bedrijf ligt in het voormalig Wulveringem, nu Beauvoorde, de geboorteplaats van mijn mama!

Elke Sleurs

Elke Sleurs

N-VA

Elke Sleurs op bezoek bij Arcelor Mittal in Gent

ArcelorMittal Gent -beter bekend als Sidmar- maakt deel uit van de internationale ArcelorMittal-groep, het grootste staalbedrijf ter wereld. In het kader van de jaarlijkse bedrijfstages heb ook ik een werkbezoek gebracht aan dit belangrijk industrieel bedrijf in en voor de Gentse regio.

ArcelorMittal Gent produceert - samen met de vestiging in Luik - ongeveer 6,6 miljoen ton staal per jaar. Grondstoffen zoals ertsen en kolen, worden er verwerkt tot hoogwaardig staal dat gebruikt wordt voor de productie van auto’s, huishoudapparaten, radiatoren, verpakkingsmateriaal, maar ook windturbines, bruggen, wegen, treinen, trams, bussen enz… Elke stap in het productieproces verloopt sterk geautomatiseerd en vraagt specifieke expertise.

De bezoeken aan de warm- als de koudwalserij waar staalplaten tot op fracties van millimeters worden gewalst, waren impressionant. In de controlekamers wordt elke stap in de processen nauwlettend opgevolgd.

Door voortdurende innovatie, automatisering, informatisering en nieuwe investeringen tracht het bedrijf niet alleen haar Europese toppositie binnen de staalindustrie te behouden, op het vlak van productie, proces en organisatie maar tevens ook in de dagelijkse zoektocht naar maatregelen om de milieuimpact zoveel mogelijk te verkleinen.

Zo zal ArcelorMittal tegen eind dit jaar de in aanbouw zijnde nieuwe schroot- en slakkenkade in gebruik nemen waardoor de afgewerkte staalproducten veel meer over water zullen vervoerd worden. Dit is een equivalent aan 50.000 vrachtwagens die niet meer op de baan zullen rijden.

Elke Sleurs: Via hoogtechnologie van iets ruws een afgewerkt product maken is spectaculair en indrukwekkend. De continue zoektocht naar innovatie zowel in productie, organisatie als milieuimpact is bewonderenswaardig. Ik heb mij laten vertellen dat staal ook in de 21ste eeuw een zeer belangrijk materiaal zal blijven voor ons dagelijks leven, omwille van duurzaamheid en gemakkelijk te recycleren. Ik dank ArcelorMittal Gent voor dit zeer boeiende en interessant werkbezoek.

 

 

Kathleen Krekels

Kathleen Krekels

N-VA

Nood aan meer STEM

In het kader van een politieke zomerstage van Voka, kon Vlaams parlementslid Kathleen Krekels op donderdag 7 september voor een dag proeven van het bedrijfsleven bij Antilope De Bie printing in Lier. “Een geweldige ervaring,” blikt Kathleen Krekels tevreden terug.

De werkgeversorganisatie Voka gaf de federale en Vlaamse volksvertegenwoordigers tijdens het zomerreces van 2017 de kans om ervaring op te doen in het bedrijfsleven. De zomerstage biedt politici de kans om op de bedrijfsvloer te ervaren hoe het gesteld is met onze ondernemingen en wat de uitdagingen zijn op de werkvloer.

Wat zoekt nu een Vlaamse politica met een passie voor onderwijs in een grafisch bedrijf? “Ik deed het aanvankelijk gewoon voor de ervaring,” vertelt Kathleen. “Tijdens de rondleiding en de kennismaking met de werknemers, viel me op wat voor een getalenteerde vakmannen hier aan het werk zijn. Kwaliteit en vakmanschap zijn dan ook twee belangrijke pijlers van de onderneming. Deze ervaring bevestigt alleen maar hoe belangrijk is dat we het potentieel van jonge getalenteerde vakmannen in het technisch- en beroepsonderwijs aansnijden, bijvoorbeeld via STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).”

De dag was goed gevuld. Na een introductie en bedrijfsrondleiding, kreeg Kathleen de kans om in alle segmenten van het bedrijf kennis te maken met alle stappen van het proces die een drukopdracht moet doorlopen. “Ik kwam er te weten hoe een opdracht, na het werk van de creatieve breinen en de nodige rekensommen, naar de drukmachine gaat, gesneden, gevouwen en gebundeld wordt,” zegt Kathleen. “Ook de informatiebladen van Schilde – ’s-Gravenwezel, waar ik schepen van Communicatie ben, zijn in goede handen bij Antilope. Ik ben onder de indruk van het werk dat hier met zoveel enthousiasme geleverd wordt. Een dikke pluim voor het personeel en de organisatie!”

Robrecht Bothuyne

Robrecht Bothuyne

CD&V

Innovatieve stage bij Eastman

Ik was een dag te gast bij Eastman. Geen naam die een belletje doet rinkelen? Het is nochtans één van de grotere spelers uit de chemiesector. Door overnames van o.a. Taminco en Solutia is Eastman een top-3-bedrijf in de Vlaamse chemie. Dat zorgt er ook voor dat in dit Amerikaans bedrijf niet het Spaans of Chinees de tweede taal is, maar wel het Nederlands. Heel wat Vlamingen vinden succesvol hun weg in het (top-)management van deze wereldspeler.

Het gaat om een innovatief bedrijf dat inzet op verregaande specialisatie. Specialisatie moet lijden tot meer toegevoegde waarde en hogere marges. Maar deze strategie vergt dus heel wat investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Mee dankzij het gunstige investeringsklimaat voor onderzoeksbedrijven, is er zelfs een gloednieuwe R&D-vestiging van Eastman richting Vlaanderen gekomen. Dat beleid moeten we dus doorzetten en uitbouwen. Allicht kunnen we nog verder gaan in ons innovatiebeleid. We steunen onderzoekers, maar geven geen steun voor de opbouw van dikwijls dure onderzoeksinfrastructuur. Allicht hier nog werk op de plank voor het Vlaams parlement.

Hetzelfde geldt voor het nieuwe VLAIO, het eengemaakte agentschap voor innoveren en ondernemen is een belangrijke partner voor bedrijven als Eastman. Nu VLAIO op de rails staat, is het tijd om nog een paar tandjes bij te schakelen in de dienstverlening aan innovatieve groeibedrijven zoals Eastman.

 

Ik was alvast onder de indruk van de wel heel brede productportfolio van dit topbedrijf, met toepassingen die gaan van de landbouw- en voedingssector over de automotive tot de bouwsector. Zo heb ik geleerd dat het glas dat gebruikt is in de Ghelamco-arena, zowel binnen als buiten, enkel dankzij de folies van Eastman tot zo’n prachtig resultaat heeft geleid. Of dat allicht in zowel uw als mijn auto wel Eastman-producten zijn terug te vinden.

Eastman is een bedrijf om te koesteren!

 

 

Van links naar rechts hebben we

 • Mattias De Lille – Engineering Manager Eastman Gent North
 • Marc Huygelen – HR manager Eastman België
 • Johan Rousseau – Vice President Eastman AFP Operations
 • Robrecht Bothuyne – Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V
 • Peter Roose – Technology Director Care Chemicals & Animal Nutrition
 • Annelies Callewaert – Group Leader R&D Eastman Ghent North

Sportieve stage voor Paul Delva bij Decathlon

Elisabeth Meuleman

Elisabeth Meuleman

Groen

Warning, you are now entering the territory of Vyncke

Stipt op tijd kwam op woensdag 6 september Elisabeth Meuleman aan bij Vynke in Harelbeke.

“Warning, you are now entering the territory of Vyncke” hangt promt in de inkomhal. Het Vlaams Parlementslid voelde zich meteen thuis.

CEO Peter Vyncke had dan ook een hartelijk onthaal en goed gevulde agenda voorzien.

Na een korte introductie over het bedrijf ging het gesprek al snel over visie. Een visie rond politiek, hernieuwbare energie, positionering tot zelfs het verschil tussen omgaan met schaarse middelen en schaars omgaan met middelen.

Uiteraard draaide Elisabeth Meuleman ook mee in de bedrijfsvoering zelf. Zo had ze onder meer een conference call met medewerkers uit Tsjechië omtrent een belangrijk technisch onderzoek.

Een bezoek aan de Walk of Flame kon uiteraard ook niet ontbreken op het programma.

Leen Dierick

Leen Dierick

CD&V

Leen Dierick op stage bij Ontex

Op woensdag 30 augustus liep Leen Dierick, kamerlid voor CD&V en schepen in Dendermonde, stage bij de productie van Ontex. Al voor de derde keer neemt Leen deel aan de Vokastages bij haar in de buurt. Deze keer wordt ze ontvangen door Jan D’Heer die sinds 2003 plantmanager is voor de Ontex-fabriek in Buggenhout. Naast deze site heeft Ontex in België nog een productie-eenheid in Eeklo en haar internationale hoofdzetel in Erembodegem. Opgestart als Oost-Vlaams familiebedrijf in ‘Onderleggers Textiel’ heeft het bedrijf intussen vestigen over de hele wereld en een notatie op de beurs.

De stagedag begon met een fijne babbel over de geschiedenis en de toekomst van Ontex in België. Jan vertelt hoe hij zijn fabriek internationaal verdedigt door een duidelijke focus te leggen op de productie van incontinentiemateriaal. De vergrijzing in West-Europese landen doet de vraag naar deze producten stijgen. Wat opvalt is dat Jan heel dicht bij zijn medewerkers staat. Tijdens de rondleiding door de fabriek spreekt hij iedereen aan bij de voornaam. Bovendien heeft hij het volledige gebeuren in de productie goed in de gaten. Door zijn ervaring in verschillende functies binnen Ontex kent hij de site en het productieproces door en door. Daarnaast is deze plant manager ook erg begaan met de directe omgeving van zijn fabriek. Met een aantal bedrijven in de buurt werkt hij regelmatig samen en onderhoudt hij goede contacten.

De grootste uitdagingen voor Ontex liggen vrij voor de hand: geschikt technisch personeel vinden en mobiliteit optimaliseren. Voor het eerste issue kijkt hij naar de samenwerking met technische scholen. Wat betreft de mobiliteit is het project ‘Oude Briel’ in Dendermonde erg belangrijk voor toelevering over het water. Dit laatste is alvast een punt voor Leen Dierick om op te volgen in de gemeenteraad.

Alweer een boeiende Vokastage die inzicht geeft in de bedrijfsvoering van ondernemingen uit eigen streek. Voor Leen Dierick een unieke gelegenheid om enkele bezorgdheden op te nemen in haar beleidswerk op federaal en lokaal niveau. Bij deze hartelijk dank aan Jan D’Heer voor de goede ontvangst, de rondleiding en de gepassioneerde toelichting. 

Cindy Franssen

Cindy Franssen

CD&V

Vokastage AZ Maria Middelares

Het was de eerste keer dat ik deelnam aan een Vokastage. En het smaakt alvast naar meer. Ik heb er een ontzettend boeiende stage opzitten bij AZ Maria Middelares. Na de nodige uitleg over de werking van het ziekenhuis met zijn waarden en toekomstvisie, kreeg ik een rondleiding op een aantal diensten (nefrologie, geriatrie, intensieve zorgen, het operatiekwartier, de ziekenhuisapotheek,…). Ook de uitdagingen binnen het verpleegkundig en paramedisch departement kwamen aan bod.

Het is steeds goed om als beleidsmakers onze visie en inzichten te voeden en aan te scherpen met de praktijk. Het gevarieerd programma heeft daar zeker toe bijgedragen.

Wat mij vooral is bijgebleven, is de zin voor innovatie. De kennis die ik vanuit het informatierapport m-Health in de Senaat heb verworven, wordt hier reeds in de praktijk toegepast of proactief besproken. En dit in combinatie met de zorg voor de patiënt en zijn directe omgeving: het belang van zonlicht – tot in de operatiezalen – als helende factor, de flexibele bezoekuren op intensieve zorgen voor de uithuiswerkende mantelzorgers,… 

Tine van der Vloet

Tine van der Vloet

N-VA

"In de thuiszorg zijn de verplegers en verpleegsters bijna familie"

Tine is met haar achtergrond als opvoedster erg begaan met het algemeen welzijn, ze zetelt o.a. in de commissies voor volksgezondheid, gezin, wonen en  armoedebeleid.  Een geëngageerde dame die graag tijd maakt voor het werkveld. Ze koos daarom zeer bewust voor een stage bij wit-gele kruis (WGK), afdeling Antwerpen.

Het werkveld dat betekent dan ook om 7u op ronde met verpleegster Daniëla van het WGK. Tine merkte hoe Daniëla zeer snel voortwerkt maar steeds de rust weet uit te stralen. Er moet veel gebeuren op dat kwartier: toilet maken, kijken of alles correct verloopt met de medicatie, al eens een prikje zetten,  steunkousen aantrekken en zorgen dat alles netjes vermeld staat in het elektronisch verpleegdossier (EVD) zodat iedereen op de hoogte blijft en informatie snel beschikbaar is voor de patiënt en de mantelzorgers. Tine:” het viel me op hoe Daniëla bijna overal al deel van de familie is en zag hoe zij ervoor zorgt dat er nog een link naar de buitenwereld is doordat ze tijdens het verzorgen wat praat over het reilen en zeilen van het dorp”.

Na de ronde werd Tine verwacht op het patiëntenteam, een overleg waarbij verpleegsters (tja waar zaten de heren-verplegers?) van een zelfde regio de verpleegdiagnoses van een aantal patiënten bespreken. Ook hier viel op hoe goed de verpleegsters de mensen kennen en hoe je de ene patiënt dus op een andere manier moet aanpakken dan de andere. Centraal staat ook hier het gebruik van het EVD en wordt het met de nodige diagnoses en voorstellen aangevuld én opgevolgd.  Tine merkte op dat de grens tussen verpleegkundige hulp en familiehulp erg dun is, wat doe je als een patiënt vraagt om ook de brievenbus leeg te maken? Bij het vaststellen van zo’n problemen werd met de patiënt rond de tafel gezeten om dit te bekijken.

Tijdens de lunch lichtten Nicole Gijsels, afdelingshoofd Rijkevorsel en Veronique Grossi, personeelsdirecteur voor WGK Antwerpen, hun personeelsbeleid toe. Het is niet altijd makkelijk om verpleegsters te vinden voor deze job omdat ze er alleen voor staan en een zeker maturiteit is onmisbaar. Bovendien werken ze op uren dat iedereen graag thuis is (7-11u & 17-21u, ook omdat de wet het voorschrijft om werknemers minstens 3u aaneensluitend te laten werken) en zijn ze 1 op 2 weekends aan de slag. WGK garandeert hulp binnen 24u en dat vraagt dus een nauwkeurige planning en opvolging. Veronique “voor mij is het vooral belangrijk om te werken aan ‘een levensfase bewust HR-plan’ en niet een opgelegd plan vanuit de overheid. Neem als voorbeeld de oudere verpleegsters; zij zijn niet steeds vragende partij om minder te gaan werken, integendeel, hun kinderen zijn het huis uit en ze hebben weer meer tijd. De jonge mama’s daarentegen, nemen graag wat gas terug.” 

In de namiddag werd Tine ontvangen in het hoofdkantoor in Herentals door Paula Nuyens-Hermans, erevoorzitter, een pittige dame die mee aan de wieg stond van deze afdeling en dat meer dan 50 jaar geleden. Maar ze is nog steeds bevlogen en wilde absoluut weten waar WGK nog kan verbeteren.  Monika De Vos, stafmedewerker digitale zorgondersteuning, kwam langs om het digitale verhaal toe te  lichten/ Toen alle verpleegsters met een tablet hun ronde startten was dat een hele transformatie en uitdaging! Het platform is een levend product en het wordt nog volop geoptimaliseerd.  Elise Torfs, verantwoordelijke zorgcentrale, gaf duiding bij de werking van de centrale die heel het jaar rond 24/24u bemand is.

Tot slot sprak Tine met Stefaan Sarens, algemeen directeur WGKA, die gaf nog enkele bezorgdheden mee en tal van informatiebrochures. Tine kijkt erg tevreden terug op haar stagedag en vond het enorm leerrijk! Ze vind het belangrijk dat politici nauw in contact blijven met het werkveld.

Interview: 

Wat neemt Tine mee in haar professionele carrière?

Wat is vooral belangrijk vond is de digitalisering van het dossier. Er kan zo veel kennis worden doorgeven tussen de thuisverpleegster en de huisdokter. Dat is belangrijk voor de patiënt want zo is de arts meteen op de hoogte van zijn gezondheid als hij langs komt. Dit zou nog meer mogen worden gebruikt door de huisartsen en ook andersom zou het mooi zijn als het werkt.

Ook blijkt dat er vanuit het werkveld vraag is naar flexibele werkuren. Soms zou het handig zijn dat er bv 6 u zou gewerkt kunnen worden ipv 4 u nu. Zo zou ook de middag bij de patiënt overbrugd kunnen worden. Proefprojecten zouden hier toch wel van start mogen gaan, maar dit is  voorlopig niet gemakkelijk om te realiseren. De wet schrijft ook voor dat men minstens 3 u aan een stuk moet werken, maar hier zou 2 u soms gemakkelijker zijn. Dit zijn vooral bezorgdheden op federaal niveau, maar dit zal ik zeker doorgeven aan de collega’s.

Zijn er dingen die haar verwondert hebben? Dingen die zijn opgevallen?

Mij viel vooral op dat de mensen niet beschikken over aangepaste infrastructuur in hun woning. De badkamer vooral. Niet aangepast aan de noden van hen, zodat er vele onder hen moesten gewassen worden met behulp van een badje met water….

Wel mooi om te zien hoe de verpleegster zo vertrouwd is bij de mensen, ze komt langs achter, ze hoort er gewoon bij. Mensen kunnen langer thuis blijven door de zorgen van de thuisverpleegster en dat is zeer waardevol!  Er is een mooie band tussen hen maar ook de familie is niet onbekend. Als er iets niet goed zit wordt dit gesignaleerd op de vergadering en gaan ze met alle partijen ( huishoudhulp, mantelzorger,…) rond de tafel zitten!

Wat heeft Tine allemaal mogen doen en wat is haar het beste bevallen?

Het was leuk om te starten met de praktijk ! de ronde van de patiënten was zeer aangenaam. Zo zie hoe men op een menselijke , warme manier de dag kan starten. Er is wel een zekere tijdsdruk maar dat voelen de mensen zo niet aan. De thuisverpleegster wist dit heel goed aan te pakken. 

Johan Danen keert met veel vragen terug naar huis

Johan Danen keert met veel vragen terug naar huis
Johan Danen

Johan Danen

Groen

Gastblog Johan Danen (Groen): een dag op stage bij Idearté

Gastblog Johan Danen (Groen): een dag op stage bij Idearté

Een mens moet elke dag wel knopen doorhakken. Sommige zijn banaal (“welke sokken doen we vandaag aan?”), andere wat gewichtiger (“welke school kies ik voor mijn kinderen?”) en nog andere van levensbelang - waar ik uit kiesheidsoverwegingen geen voorbeeld van zal geven. In welke categorie de vraag “waar wil jij dit jaar VOKA-stage doen?” thuishoort, is voor mij nog steeds een raadsel. Feit is wel dat ik die vraag ondertussen beantwoord én uitgevoerd heb: bij Idéarte.

Aalst… in Sint-Truiden

Idéarte is een bloeiend communicatiebedrijf dat bij wijze van uitzondering niet in Hasselt of Hoeselt gehuisvest is. Maar in Aalst. Niet in Oost-Vlaanderen, maar Aalst-bij-Sint-Truiden. ‘Als we dan toch naar Sint-Truiden moeten, zullen we Sint-Truiden maar ten volle beleven’ dacht ik bij mezelf. En zo geschiedde. Om iets voor acht vatte ik post op het terras van een leuk café op de grote markt, waar ik de post en de kranten doornam. Waar ik contact had met een journalist, en waar ik de eerste mails van de dag beantwoordde. En dan ging het richting Aalst.

“Wat hebben we geleerd vandaag?” 3 communicatielessen

Eén van de risico’s van stage lopen bij een communicatiebureau, is dat je met meer vragen dan antwoorden achterblijft. En zo geschiedde.

- Liesbeth zou mijn sociale media doorlichten, bijgevolg had ik de laatste dagen extra mijn best gedaan. Maar zou het genoeg zijn? Niet helemaal. Ik moet me dus beraden over wie ik zeker nog moet volgen op Twitter (zonder te overdrijven!), hoe ik het bereik van mijn tweets kan verhogen en hoe ik dat allemaal zal analyseren. Tips hiervoor kreeg ik in overvloed. Liesbeth suggereerde ook om een Facebook-pagina in plaats van een profiel te ontwikkelen en adviseerde me om meer gebruik te maken van video en vooral om… te luisteren. Was Instagram trouwens ook niets voor mij? En last but not least: durf ik voldoende te differentiëren?

- Ik leerde ook dat inhoud én emotie garant staan voor magie. En dat brainstormsessies een centraal startpunt zijn in tal van creatieve processen.

- Zonder transpiratie – en dat lag heus niet enkel aan het weer, want het was 30 graden in de schaduw – lukt het niet. Dat was me al van de eerste minuut duidelijk.

En met diezelfde transpiratie, inspiratie en interactie stampten Patricia en Bert een bloeiend communicatiebedrijf uit de Haspengouwse kleigrond.

Bedankt!

De aandachtige lezer begrijpt dat er inderdaad meer vragen dan antwoorden opdoken. En dat die antwoorden op zichzelf garant staan voor weer nieuwe vragen.  Stof genoeg dus om een hele tijd over na te denken – dat is wat ik de komende uren en dagen dan ook ga doen. Bedankt daarvoor Patricia, Bert, Liesbeth en Stefanie.

En ik eindig waar ik begon: knopen doorhakken, dat is wat een mens constant moet doen. En de komende dagen nog wat intensiever dan anders…

Politicus Johan Danen is Vlaams volksvertegenwoordiger namens Groen

Paul Cordy

Paul Cordy

N-VA

Paul Cordy loopt stage bij Katoen Natie

Dankzij VOKA kon Paul Cordy een dag stage lopen bij Katoen Natie. Het werd een kennismaking met een veelzijdige onderneming die met een eigenzinnige bedrijfsfilosofie is uitgegroeid tot een internationale speler. Hij leerde er vooral dat logistiek heel wat meer inhoudt dan alleen maar pakjes verschepen.

Katoen Natie biedt logistieke diensten aan heel diverse sectoren aan, van petrochemie over pharma tot voeding en tekstiel en zelfs kunst. Het bedrijf is vooral sterk in het op maat uitwerken van de logistieke ondersteuning en goederenbehandeling voor verschillende productiebedrijven. Dat omvat onder meer het sorteren van goederen, het ‘picken’ van orders en het verpakken van de goederen, het samenvoegen van petrochemische producten maar ook het verzorgen van de opslag en distributie van producten die onder zeer specifieke condities moeten behandeld worden… Katoen Natie ontwikkelt eigenhandig de nodige technologie om aan de vaak zeer specifieke vragen van de klanten tegemoet te komen.

Tijdens deze stagedag kreeg Paul Cordy ook een goed zicht op de manier waarop het bedrijf de eigen werknemers opleidt en bijschoolt. Katoen Natie is immers een belangrijke werkgever voor ongeschoolde arbeidskrachten. Antwerpen telt nogal wat arbeidskrachten die laag- of zelfs niet geschoold zijn, en voor hen is de logistieke sector een belangrijke werkverschaffer. Er werd ook ingegaan op de problemen die het bedrijf niettemin ondervindt om goede arbeidskrachten aan te trekken. Eén van die problemen is de slechte bereikbaarheid van het industriegebied op Linkeroever door de mobiliteitsknoop en door een gebrekkig openbaar vervoer van en naar de Waaslandhaven. Dit toont nog maar eens aan dat we dreigen onze Antwerpse welvaart te hypothekeren als er niet dringend werk wordt gemaakt van een vlot verkeer en een vlotte verbinding tussen beide Scheldeoevers. Ook de moeizame manier waarop vergunningen in ons land tot stand komen, kwam aan bod. Vlaanderen toont zich hierin helaas niet altijd de meest bedrijfsvriendelijke regio.

De dag sloot af met een bezoek aan de jongste poot van Katoen Natie: het opslaan en bewaren van kunstwerken. Gegroeid uit de persoonlijke passie van Fernand Huts is dit momenteel een eerder kleine maar daarom niet minder belangrijke bedrijfseenheid. Het vereistte aparte investeringen en een aparte know how, maar dankzij Katoen Natie beschikken we nu in Antwerpen over een plaats waar musea en allerhande instellingen maar ook particulieren hun kunstcollecties veilig onder dak kunnen brengen. Het toont mooi aan dat ondernemen een combinatie is van passie en het zien van de juiste opportuniteiten om een bedrijf te ontwikkelen.

Paul Cordy loopt stage bij Katoennatie (Foto's Ludwig Van Lierde)

An Christiaens aan de slag bij Ambiorix

An Christiaens aan de slag bij Ambiorix

Jan Bertels liep stage bij Janssen (Video)

Jan Bertels liep stage bij Janssen (Video)
Karin Brouwers

Karin Brouwers

CD&V

Mobiliteit centraal bij stage Karin Brouwers

Deloitte is een professionele multidisciplinaire dienstverlener met wereldwijd 244.000 medewerkers en kantoren in meer dan 150 landen. Deloitte Belgium heeft meer dan 3.500 medewerkers in 11 kantoren en eeomzet van 480 miljoen euro. De Belgische hoofdzetel verhuisde begin dit jaar van verschillende gebouwen in Diegem naar een groot kantoor op de luchthaven van Zaventem. Die verhuis werd ondermeer aangegrepen om verder te digitaliseren en flexwerk door te voeren, nog beter samen te werken, maar ook om de mobiliteit te herdenken. 

Als lid van de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement mocht Karin Brouwers (CD&V) op 30 augustus 2017 een parlementaire Vokastage lopen op dit prachtige bedrijf.

De CEO, Piet Vandendriessche, wond er geen doekjes om. Mobiliteit is een top drie probleem, zoniet het grootste probleem voor het bedrijf. De bedrijfswagen van de ene dag op de andere volledig bannen is echter geen realistische optie voor dit bedrijf, waarbij ook bezoek aan klanten essentieel is. 

Naar aanleiding van de verhuis, vlakbij het station op de luchthaven van Zaventem, kregen de 2.700 medewerkers van de hoofdzetel wel de kans om naast de bedrijfswagen, vaak de gekende 'Mini van Deloitte' (met limoengroene zijspiegels), een abonnement te nemen voor de trein. Het abonnement dient dan wel minstens drie keer per week te worden gebruikt. Na enkele maanden tekenden reeds 1.000 medewerkers in op dit aanbod. Door de Diabolotoeslag is dit een zeer dure operatie geworden voor het bedrijf. Een andere verzuchting die werd geuit is dat NMBS en De Lijn moeten evolueren tot B2B-organisaties. Er kan nu niet echt onderhandeld worden over stimulansen of kortingen. 

Minstens even erg is het gebrek aan goede afstemming tussen de diverse openbare vervoersmaatschappijen in ons land, een probleem dat in het verdere verloop van de dag zeer regelmatig ter sprake kwam. Karin Brouwers werkte  als senator aan een rapport over deze thematiek (http://www.karinbrouwers.be/nieuws/nieuwsbericht/news/een-beter-geintegreerd-openbaar-vervoer/) en kon alleen maar bevestigen dat ook een gebrekkige politieke samenwerking tussen de regionale en federale ministers mee aan de basis ligt van het gebrek aan afstemming in planning, tarifiëring, communicatie...

Ook de bereikbaarheid per fiets kan veiliger worden gemaakt o.a. ook voor de laatste honderden meters waar er tussen het autoverkeer naar de luchthaven gefietst moet worden op een vrij gevaarlijke manier. De verdere uitbouw van fietssnelwegen (met o.a. een aftakking naar de luchthaven) door de provincie Vlaams-Brabant wordt zeker toegejuicht.

Het dagprogramma werd verder ingevuld met zeer interessante uiteenzettingen over de toekomst van de mobiliteit in ons land. 

Deloitte werkt samen met ITS (Intelligent Transport Systems) Belgium aan vier strategische prioriteiten:

 1. MaaS (Mobility as a Service)
 2. Traffic / Mobility Management
 3. Connected Vehicles
 4. Road charging for private cars

Deloitte is tenslotte ook betrokken bij het project 'basisbereikbaarheid', het nieuwe vraaggestuurde vervoersmodel waar Vlaanderen aan werkt. Naast de met TML reeds afgeronde strategische basisstudie (rond de financiering van het toekomstige kernnet van De Lijn, het aanvullend net en het vervoer op maat) neemt Deloitte ook deel aan de evaluatie van de lopende proefprojecten basisbereikbaarheid. Dit dossier volgt Karin Brouwers van nabij op in het Vlaams Parlement.

Na deze zomerstage is zij dus weer helemaal bij de les! 

Miranda Van Eetvelde

Miranda Van Eetvelde

N-VA

Miranda Van Eetvelde op Vokastage bij RKJ De Sleutel in Eeklo

“Ik had vandaag een ongelooflijke boeiende en interessante dag bij De Sleutel in Eeklo, Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma, een opvangcentrum voor minderjarige jongeren met een drugsproblematiek. De stage werd georganiseerd door Voka. Tijdens mijn bezoek voerde ik een gesprek met en kreeg ik een rondleiding van een jongere die het hele moeilijke proces doorliep en nu al een aantal jaren clean is. Ook praatte ik met een 14-jarige jongen die op dit moment in het centrum verblijft en werkt aan zijn of haar problematiek. Het was allemaal heel confronterend en ik heb ontzettend veel respect voor wat die kinderen, jongeren doen om erdoor te geraken.

’s Middags lunchte ik samen met de bewoners (8 personen), en daar wordt een mens stil van. Daarna volgde er een gesprek over de hedendaagse uitdagingen voor de drughulpverlening en het antwoord van De Sleutel. Ik kreeg een uiteenzetting over de werking van het RKJ, maar in de loop van de dag werd het  zeer duidelijk.

Als laatste kreeg ik een overzicht van het geheel, de koepel en al de organisaties die verbonden zijn met De Sleutel. Hun missie, het DNA van De Sleutel, de foto, het aanbod, de uitdagingen en het antwoord. Het is allemaal moeilijk te vatten wat er allemaal bij komt kijken en hoe moeizaam het is deze opvang te realiseren die zo ontzettend belangrijk is. Ik ben er eerlijk gezegd heel erg door aangegrepen.

Het was een dag vol indrukken ervaringen, onwetendheid, bewondering, respect, medeleven en nog zo veel meer. Heel veel bewondering ook voor de begeleiders, opvoeders, psychologen, artsen, keukenpersoneel en nog zoveel meer. Ik wil dan ook speciaal Joris Cracco, afdelingshoofd en Damien Versele, algemeen directeur ontzettend hard bedanken dat zij deze hele dag voor mij hebben vrijgemaakt en mij van begin tot einde begeleidden in deze kennismaking met de problematiek en hun werking. Ook heel veel dank aan Voka Oost-Vlaaneren en Voka die met de vokastages voor parlementsleden deze dag mogelijk maakten. En dan nog in het bijzonder voor de twee jongeren die zo moedig waren te getuigen over enerzijds hun drugsproblematiek en anderzijds hun drugsverleden. Dikke merci en heel veel respect voor jullie getuigenissen. Ik wens jullie veel succes en volharding. Het ga jullie goed! Ik zal nog heel veel aan jullie denken, deze dag vergeet ik nooit meer.”


 

 

Griet Smaers

Griet Smaers

CD&V

Duurzaamheid is de rode draad bij Griet Smaers bij Umicore Olen

Duurzaamheid is de rode draad

Griet Smaers, volksvertegenwoordiger in de Kamer en licentiate in de rechten, werd opgewacht door een grote delegatie: Leen Gryffroy, Communication Manager; Fabi De Schutter, Management Assistent; Jan Tytgat, Director Governement Affairs Benelux en Jan Vliegen, Site Manager en Sr.VP Strategic Projects Energy & Surface Technologies. Tot daar de hoge woorden want het eerste dat opvalt is dat iedereen elkaar aanspreekt met de voornaam; volgens insiders een fameuze kentering want ‘indertijd spraken de bazen hier nog Frans en aten in aparte ruimtes’. Jan Vliegen gaf een korte introductie over de geschiedenis van Umicore en wat de site in Olen vandaag de dag doet: “Umicore baat al lang geen mijnen meer uit maar koopt ethisch in en focust op raffinage en recyclage van schaarse metalen zoals Kobalt, Nikkel en Germanium plus de ontwikkeling daarrond. Dat is wat ons uniek maakt omdat we erin slagen om zo tot de zuiverste producten te komen op een efficiënte manier, ons concurrentievoordeel tegenover landen met lagere loonlasten”.  Hij benadrukte meermaals dat de maatschappelijke rol van een bedrijf van onschatbare waarde is en dat het hem deugd doet te zien hoe het bedrijf mee welvaart en welzijn creëert in de buurt.

Een blik achter de schermen in de kobalt en germanium productie, de waterzuivering en R&D

Algauw kwam Griet onder de hoede van Jan Vandecruys, een oude rot en superambassadeur, die met veel goesting de rondleiding startte in de kobalt afdeling. Een metaal dat verschillende toepassingen kent, zo dient het bijvoorbeeld als katalysator en als basismateriaal voor herlaadbare batterijen. In poedervorm vind je het terug in hardmetaaltoepassingen zoals boorkoppen en in diamantwerktuigen. Een nieuwe installatie zorgt de klok rond voor de productie.  Jasmien Pauwels en Jan Tytgat toonden Griet een installatie in aanbouw om zo op een meer duurzame en ergonomische wijze te raffineren én met de mogelijkheid om de capaciteit uit te breiden. Het groepje wandelde verder naar de waterzuiveringsinstallatie, met een capaciteit van 650m³, waar Michiel Ceulemans de verschillende facetten van de zuivering toelichtte. Hij meldde dat doorheen de jaren de normen zo streng zijn geworden dat het heel wat inspanningen vraagt om die waardes als metaalverwerkend bedrijf te respecteren. Het zuivere water wordt rechtstreeks in de naburige Bankloop geloosd. Na een korte wandeling, langsheen de nieuwe cafetaria in aanbouw, belandde het gezelschap in de R&D afdeling van Yves Van Rompaey met 250 experten waarvan er 200 in Olen aan de slag zijn. Alles wordt er eerst op minischaal onderzocht hoe men de raffinage en recyclage nog kan verfijnen, bij positief resultaat wordt het opgeschaald en dat loopt niet altijd van een leien dakje want het gedrag van een metaal in bepaalde omstandigheden is niet 100% voorspelbaar. Nu mocht Griet de handen uit de mouwen steken, of beter gezegd in de mouwen want in een stofvrije kast mocht ze haar eigen knoopcelbatterij assembleren. Niet slecht voor een beginneling want haar batterij zat toch nog op een capaciteit van 65% ten opzichte van de expert Steven, die het haar had voorgedaan. Ze hadden er al andere dingen gezien! Yves vertelde dat de markt van de herlaadbare batterijen eigenlijk nog maar in de kinderschoenen staat en dat er nog een zeer grote evolutie zit aan te komen en dat Umicore met het project ‘charging for the future’ wil bijdragen aan deze trend met alweer die focus op duurzaamheid en innovatie. Wat verderop stond Wim Geens van Electro-Optic Materials. Hier wordt Germanium verwerkt, een zeer kostbare grondstof die verwerkt wordt onder verschillende vormen en zo zijn toepassing kent in hoog efficiëntie zonnecellen voor satellieten, infraroodvisie en glasvezelkabel. Stuk voor stuk groeimarkten. Griet stond ervan versteld dat men deze producten verwerkt in een cleanroom van hoogste klasse, zoiets verwacht je eerder in de medische sector.

Aantrekkelijke werkgever

Na een lichte lunch vertelde Caroline Menheere, HR Operational Manager, hoe Umicore met haar HR-beleid bijdraagt tot een aantrekkelijke werkgever. Heel wat initiatieven zoals loopbaancoaching, het preventiebeleid burn-out en zorgend leiderschap kaderen hierin. Met het mobiliteitsbeleid trekt Umicore ook hier de kaart van duurzaamheid.  Dat doet ze onder meer door medewerkers een voordelig leaseplan aan te bieden, door carpoolers de beste parkeerplaatsen te geven en probeerpassen voor de trein.

Duurzaam aankoopbeleid

De dag werd afgesloten met een toelichting over het duurzaam aankoopbeleid door Jonas De Schaepmeester, Sustainability Manager. Umicore werd recent door internationale, onafhankelijke experten erkend voor de werkwijze rond de aankoop van duurzame kobalt. Hiermee is ze niet alleen het eerste bedrijf dat een programma heeft voor duurzame kobaltbevoorrading, maar hier ook een erkenning voor krijgt. Het bedrijf werkt enkel met materialen die in veilige, ethische en respectvolle omstandigheden zijn ontgonnen. De gekwalificeerde leveranciers voldoen aan al deze criteria. Zo onderschrijven ze bijvoorbeeld ons mensenrechtenbeleid, dat onder andere kinderarbeid verbiedt. Umicore houdt ook toezicht op de naleving hiervan via bezoeken aan de fabrieken en het doorlichten van het beleid en procedures. Umicore wil deze pioniersrol nog meer uitspelen ten opzichte van haar concurrenten en zo nog meer business aantrekken. Duurzaamheid wint namelijk steeds meer aan belang. De publieke opinie en ngo's houden alsmaar meer toezicht op de herkomst van bepaalde ruwe materialen zoals kobalt. Een trend die Umicore meer dan verwelkomt. Umicore maakt niet alleen materialen voor duurzame toepassingen, maar wilt ook op een duurzame manier te werk gaan.

Griet keerde tevreden huiswaarts: “ookal heb ik geen technische achtergrond toch vond ik het allemaal heel boeiend, werkelijk een superinteressante dag.”

Sabien Lahaye-Battheu

Sabien Lahaye-Battheu

Open Vld

Sabien Lahaye-Battheu draait een dag mee bij Bellewaerde

Federaal volksvertegenwoordigster Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) liep op donderdag 24 augustus een dag stage bij Bellewaerde in Ieper. Ze zetelt in het parlement o.a. in de commissie infrastructuur en in de commissie binnenlandse zaken, algemene zaken en openbaar ambt.

Om haar werkdag goed te kunnen beginnen, kreeg Sabien een volledige Bellewaerde-uitrusting van algemeen directeur Stefaan Lemey. Zo kon ze zich volledig inleven in haar taak als volwaardige Bellewaerde-medewerker.

Voor Sabien op het terrein aan de slag ging, gaf HR-manager Annelies Dejaegher wat info over het aantal werknemers en de opleidingen die ze krijgen. Bellewaerde werkt met een 70-tal vaste mensen aangevuld met een 150-tal seizoensmedewerkers in de zomer waaronder ook heel wat Waalse medewerkers. Annelies Dejaegher kon beamen dat qua personeelsinzet de recente versoepeling van de studentenarbeid voor Bellewaerde een goede zaak is aangezien zo heel wat meer flexibiliteit mogelijk is.

Bellewaerde voorziet ook heel wat opleidingen voor zijn medewerkers. Naast de opleidingen Frans wordt vooral hard ingezet op het SMILE principe. De medewerkers krijgen hierbij een training om altijd met de glimlach, joviaal en spontaan met de bezoekers in het park om te gaan.

Na de theorie was het tijd om tot de actie over te gaan. Sabien hielp eerst mee aan de parking waarna ze de bezoekers hielp om een foto te nemen met de leeuw van Bellewaerde. Daarna hielp Sabien bij de “Dawson Dual”. Deze attractie met een prijskaartje van 4 miljoen euro werd bijna uitsluitend met behulp van lokale partners gebouwd. Iets waar we iedereen in de streek trots op kan zijn! Daar kon ze ook aan den lijve ondervinden dat de SMILE opleidingen hun effect bij de medewerkers niet gemist hadden. Ook Sabien droeg met haar glimlach haar steentje zeker bij.

Tegen de middag werd Sabien verwacht in de Carrousel om de gasten van lekkere frietjes te bedienen. Tijdens de verdiende lunch vertelde Stefaan Lemey over enkele verzuchtingen waar de overheid Bellewaerde beter zou kunnen ondersteunen. Het ging onder meer over de hoge archeologiekosten die nodig zijn voor de bouw het nieuwe Aquapark, de omslachtige omgevingsvergunning met zijn kinderziekten en de soms weinig logische regels wat betreft dierenwelzijn. Al deze zaken zorgen ervoor dat investeringen vertraging oplopen waardoor als bedrijf en als regio minder snel kan ingespeeld worden op opportuniteiten.  Sabien luisterde aandachtig en gaf aan dat er nog werk aan de winkel is. Ze beloofde dit zeker mee te nemen naar Brussel.  

Na de lunch mocht Sabien de poten van de olifanten Tunga en Fahim inspecteren en wassen en de amoerluipaarden eten geven. Tot slot hielp ze bij de ontvangst en deelde ze snoepjes uit bij de spectaculaire stunt & dive show. Een geslaagd slot van een hele leerrijke en afwisselende dag waarbij Sabien alle facetten van het reilen en zeilen in Bellewaerde mocht ondervinden. 

Tom Vandenkendelaere

Tom Vandenkendelaere

CD&V

Tom Vandenkendelaere te gast bij D'Arta

Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere koos voor een Vokastage dicht bij huis. Op een steenworp van Roeselare ging hij aan de slag bij D'Arta, diepvriesgroenten- en –fruitverwerker in Ardooie. Tom nam deel aan ontbijtvergadering ter inleiding van het bedrijf, ging samen met managing partner Dries Talpe op stap doorheen de fabriek, bekeek ook de aan de gang zijnde uitbreidingswerken en nam tot slot deel aan de wekelijkse directievergadering. Tom Vandenkendelaere: 'Ofwel ervoor gaan, ofwel niet, dat was één van de zinnen uit de vergadering die me meest bijbleef. De families Talpe en De Backer weten verdraaid goed waarmee ze bezig zijn en de generatiewissel laat zich echt voelen in de bedrijfsvoering. Nieuwe markten veroveren, constant investeren en een dikke neus voor vernieuwing. Het deed deugd om ondernemerschap in haar mooiste vorm van dichtbij te kunnen meemaken.

Tom Vandenkendelaere te gast bij D'Arta

Ingrid Pira zet haar beste voetje voor tijdens haar bezoek aan Schoenen Torfs

Marc Hendrickx

Marc Hendrickx

N-VA

Marc Hendrickx op stage bij Continental Automotive Benelux

 Marc Hendrickx bezocht op 23 augustus Continental Automotive, fabrikant van voertuigonderdelen.

Het was uiteraard niet mogelijk om hem mee de systemen te laten vervaardigen, want om de ventielen, remsystemen en sensoren te maken is een erg specifieke opleiding nodig. Wel vernam hij van het personeel wat hun taken inhielden. Hij maakte kennis met de verschillende facetten van het bedrijf. Daarnaast ontdekte hij dat er een duidelijke focus ligt op het psychosociale welzijn van de 500 werknemers. Maar aandacht voor milieu en duurzaamheid liepen ook als een rode draad door het bedrijf.

Marc was het meest verrast door de doorgedreven automatisatie van verschillende processen en de omscholing die dit voor de personeelsleden met zich meebracht. De bedrijfsfilosofie en hoe iedereen deze ademt, bevielen hem erg. Zo zijn er verschillende werknemers die er al voor de automatisatie werkten, zij werden opgeleid om met de nieuwe apparatuur aan de slag te kunnen. Continental Automotive is een bedrijf met de ogen gericht op de toekomst, zonder te vergeten waar ze vandaan komen. 

Een weetje dat Marc zeker bij zal blijven, is dat de eerste ABS-systemen in Mechelen ontwikkeld werden. Mechelen is altijd al een stad geweest met heel wat innovatietalent. Daarnaast kreeg hij een glimp op de toekomst door een bedrijf te zien dat tegelijk focust op de modernste technologie en inzet op het psychosociale welzijn van de werknemers. Continental Automotive heeft bovendien milieu en duurzaamheid weten op te nemen in de kern van het bedrijf, wat met het oog op de toekomst een voorbeeld is voor vele andere bedrijven.

Natuurlijk neemt Marc ook een aantal dingen mee in zijn professionele carrière: “Uit de stage bij Continental Automotive haalde ik heel wat bruikbare informatie, voor zowel Vlaams als lokaal niveau. De mobiliteitsproblemen waar het bedrijf mee kampt bijvoorbeeld, neem ik mee bij de besprekingen binnen het college van Burgemeesters en Schepenen. Op Vlaams niveau zal ik onder andere meenemen dat de wijzigingen in de VLAREM-wetgeving elkaar zo snel opvolgen, dat het voor bedrijven soms moeilijk is om bij te blijven.”

 

 

Jan Van Esbroeck

Jan Van Esbroeck

N-VA

Jan Van Esbroeck op bezoek bij O.I.P. Sensor Systems

In het kader van de Voka-stages  had Jan Van Esbroeck het Oudenaardse OIP Sensor Systems gevraagd om daar een dag stage te mogen lopen.

OIP is een Vlaamse parel en een toonaangevend bedrijf dat internationaal  hoge ogen gooit met optische sensoren, ontwikkeld en gemaakt in Oudenaarde. Zo cirkelt een van hun wetenschappelijke toestellen al vier jaar rond de aarde om de evolutie van de wereldvegetatie in beeld te brengen.

Twee andere OIP toestellen reisden mee naar Mars met Esa’s ExoMars missie met als doel om methaan en andere traceerbare atmosferische gassen op te sporen. Om deze doelstellingen te bereiken werd de Trace Gas Orbiter (TGO) ontwikkeld. Tijdens deze missie zou er ook een landingtoestel naar de oppervlakte van Mars gezonden worden, om de landing te kunnen volgen en  om eventueel nieuwe landingsspots op Mars vast te leggen werd de “monitoring Descent Camera” (DECA) door de eigen ingenieurs ontwikkeld en in het ladingstoestel “de Schiaparelli lander“ ingebouwd. Twee huzarenstukjes waar je als Vlaams bedrijf beslist fier mag op zijn.

Op woensdag 23 augustus had Jan de gelegenheid om onder leiding van CEO Freddy Versluys alle facetten van dit bedrijf te mogen doorlopen. OIP is een bedrijf met een 80 tal werknemers voornamelijk allemaal ingenieurs die tewerkgesteld zijn in verschillende afdelingen. Het was dan ook zeer leerrijk om een nadere kijk te krijgen hoe zulke hoogtechnologische producten van de tekentafel tot het eindproduct worden gerealiseerd.

Het ontwikkelen van zulk een hoogstaand technologisch product vraag al snel een 100.000 manuren aan engineering daar quasi elk onderdeel hier bedacht en ontworpen wordt. De productie van de onderdelen wordt voornamelijk in Vlaanderen uitbesteed maar de assemblage gebeurd nog steeds manueel bij OIP daar automatisatie hier niet aan de orde is.

Bij de afloop van deze stage was het ons duidelijk geworden dat dit bedrijf staat voor technologische vernieuwing en het verleggen van grenzen en dat we  trots en fier  moeten zijn om zo’n bedrijf in Vlaanderen te mogen hebben.

Jan Van Esbroeck op bezoek bij O.I.P. Sensor Systems

Peter Van Rompuy

Peter Van Rompuy

CD&V

Peter Van Rompuy op bezoek bij Colruyt

Op 23 augustus trok Peter Van Rompuy naar één van de grootste winkelketens van ons land: Colruyt. Het was een boeiende dag, zo leerde hij dat er een erg grote vraag is vanuit het bedrijfsleven naar meer opleiding voor knelpuntberoepen zoals beenhouwer, IT’er… Het verwonderde hem dat Colruyt er op een unieke wijze in slaagt om mens en economie dichter bij elkaar te brengen. Naast een uitgebreide rondleiding was er uiteraard ook tijd voor een typisch ‘proeverke’ in de Colruytwinkel van Halle. 

Lorin Parys

Lorin Parys

N-VA

Lorin Parys ontdekt onderbouwde aanpak Rode Kruis-Vlaanderen

Vlaams Parlementslid Lorin Parys uit Leuven was donderdag 24 augustus een dag te gast op de hoofdzetel van Rode Kruis-Vlaanderen in Mechelen. Zijn bezoek past in de reeks zomerstages waarmee Voka de Vlaamse volksvertegenwoordigers een realistische indruk geeft van hoe het er aan toe gaat op de werkvloer van onze bedrijven.

Niet toevallig speelde het eerste luik van dit bezoek zich af rond het Centre of Evidence-Based Practice (CEBaP) dat Rode Kruis-Vlaanderen de jongste jaren heeft uitgebouwd. Dit team neemt over uiteenlopende onderwerpen reeds bestaande studies onder de loep, om tot eenduidige, wetenschappelijk onderbouwde conclusies te kunnen komen die als basis voor de verdere werking moeten dienen. Met die aanpak onderscheidt de Vlaamse poot van de organisatie zich trouwens wereldwijd.

“Mijn keuze om een organisatie zoals Rode Kruis-Vlaanderen te bezoeken, is ingegeven door onder andere mijn werk in de commissie Welzijn. Bovendien sluit de onderbouwde aanpak van CEBaP aan bij mijn politieke visie. Vlaanderen beschikt vandaag over een welzijnsportefeuille van ruim tien miljard euro, maar bij het aanwenden van dat budget vaart het nog te veel blind. Terwijl ik vind dat wanneer je middelen aan iets wil toewijzen, je toch moet zien dat je die toewijst aan zaken die werken”, gaf hij aan CEO Philippe Vandekerckhove aan het begin van de dag mee.

 

Na een toelichting door professor Emmy De Buck die deze wetenschappelijke afdeling aanstuurt, schetste de CEO hem de context waarin Rode Kruis-Vlaanderen vandaag opereert. “Wetenschappelijk onderbouwd werken, stelt ons in staat om zo neutraal en objectief mogelijk zaken naar voren te brengen”, benadrukte Philippe Vandekerckhove nog.

In Vlaanderen steunt zijn organisatie op 1.300 werknemers en bijna 13.000 vrijwilligers, verspreid over bijna 250 lokale afdelingen. Met een jaarlijks budget van 200 miljoen euro organiseert en voert het onder andere de bloedinzameling en -verdeling uit, runt het opvangkampen voor asielzoekers en staat het in voor eerstehulpverlening bij uiteenlopende evenementen.

In de namiddag kreeg Lorin Parys nog de kans om zich een beter beeld te vormen van de werking van een opvangkamp. Tijdens zijn bezoek aan zo’n opvanginitiatief in Lint ontmoette hij eveneens enkele professionele voogden van minderjarigen die daar zijn opgevangen.

 

Lorin Parys ontdekt onderbouwde aanpak Rode Kruis-Vlaanderen

Jo De Ro

Jo De Ro

Open Vld

Jo De Ro op bezoek bij G4S

Op 24 augustus was Jo De Ro te gast bij G4S, wereldleider in beveiligingsoplossingen. Herbleef zijn bezoek aan de hand van 3 korte vragen: 

Wat neem je mee in zijn professionele carrière?

“Aangezien ik vooral met onderwijs bezig ben, neem ik zeker mee dat men bij G4S sterk inzet op een duurzame en diverse carrière voor hun werknemers die vooral laaggeschoold zijn. Ze bieden dus kansen aan mensen die vaak een minder goede schoolcarrière achter de rug hebben. Misschien kunnen we van hun aanpak leren. Die is zeer doelgericht, praktisch, vertrekkende van klant én werknemer. Ook het feit dat men hun bestaand personeelsgroep (meer dan 6000 personeelsleden nu al!) sterk wil uitbreiden met voornamelijk vrouwelijke kandidaten is iets om mee te nemen naar de opleidingen veiligheid in het BSO. We moeten onze leerlingen duidelijk maken dat de werkgevers in deze sector dringend meer vrouwen zoeken. Klanten willen dit. Er liggen hier dus gouden kansen voor vrouwen in een groeiende sector.

Zijn er dingen die je verwondert hebben? Dingen die zijn opgevallen?

“Men geeft in een eigen opleidingscentrum opleidingen en training aan meer dan 12.000 mensen per jaar. Dat is immens. Vooral omdat een groot deel van die mensen geen eigen personeelsleden zijn. Het zijn trainingen op maat van de klanten. De grote flexibiliteit om het opleidingsaanbod aan te passen naar wat er nodig is bij bedrijven en publieke instellingen kan echt wel meegenomen worden naar de hele sector van training en vorming binnen een overheidscontext.”

Wat heb je allemaal mogen doen en wat is je het beste bevallen?

“Aangezien je een veiligheidsbadge nodig hebt om te mogen werken binnen de private veiligheidssector, kon ik niet echt ‘aan het werk’, maar ik kreeg een uniek blik achter de schermen van bijvoorbeeld de veiligheid van onze nationale luchthaven waar G4S dit met ongeveer duizend werknemers dag in dag uit doet. De fouilles, springstoftests, de screening van de bagage, de begeleiding van mensen,… er komt heel wat bij kijken en men vernieuwt constant. Ik kende dit al voor een stuk vanuit mijn verleden op binnenlandse zaken, maar de systematische opvolging van doorstroomtijden, het aantal benodigde mensen, wachtrijen,… is enorm. Dit werk mag echt niet onderschat worden. Hoedje af voor de agenten, maar ook voor de mensen van planning, training, HR en supervisie die deze machine aan de gang houden! Een sector waar eigenlijk zoveel veranderd is en moderner geworden is en waar we te weinig van weten!”

 

 

Rob Beenders

Rob Beenders

sp.a

Rob Beenders te gast bij Different Hotels

Wat neem je mee in je professionele carrière?

“De menselijke manier van management in het hotel is mij sterk bij gebleven. De druk in de toeristische sector is heel hoog, maar binnen de groep 'Different Hotels” waar Terhills deel van uit maakt, mag dit niet ten koste van het team gaan. Er wordt vanuit het management sterk gewaakt om geen burn-outs te krijgen, er wordt sterk gewerkt aan teamwork,… het viel me op hoe waardevol de medewerkers worden aanzien.”

Zijn er dingen die je verwondert hebben? Dingen die zijn opgevallen?

“Multi-inzetbaar zijn is een noodzaak in de toeristische sector. Het viel me op dat er binnen het team een zeer sterke samenwerking is, men gaat voor mekaar door het vuur. Het viel me ook op hoe er tijd werd gemaakt om naar mekaar te luisteren en met mekaar te babbelen.”

Wat heb je allemaal mogen doen en wat is je het beste bevallen?

“Ik heb mee geholpen tijdens de check-inn, housekeeping, bediening ontbijt, gesprek gehad met de directie en het management,… Een zeer boeiende mix die de praktijk en de visie op lange termijn gedurende een volledige dag in de picture heeft gezet. Omdat ikzelf als student in de horeca heb gewerkt beviel me de volledige dag heel erg, ik zou direct morgen terug willen gaan”

Annemie Maes

Annemie Maes

Groen

Annemie Maes op bezoek bij Galloo nv

Op dinsdag 22 augustus was Annemie Maes te gast bij recyclagebedrijf Galloo nv. Het was een boeiende dag, waarbij Annemie veel bijleerde over de verwerking van afval tot grondstoffen. We blikken terug op deze dag aan de hand van 3 vragen.

Wat heeft u allemaal mogen doen en wat is u het beste bevallen?

“Eerst kreeg ik een uiteenzetting over het bedrijf en hun werkzaamheden. Daarna kreeg ik de verschillende technologische processen te zien op het terrein. Ik kreeg de kans om te praten met verschillende terreinleiders, zowel op vlak van tewerkstelling als op vlak van de milieuaspecten (waterzuivering, luchtkwaliteit van de site, gevaarlijke stoffen…) als op vlak van het recyclagebeleid.”

Zijn er dingen die u verwonderd hebben? Dingen die u zijn opgevallen?

“Recyclage tot 95% (met een ultiem restafval van slechts 5%), met een zuiverheidsgraad van 97% van de gerecycleerde materialen is bijzonder goed. Wel vind ik het jammer dat de fabrikanten van dit materiaal nog niet helemaal mee zijn om nog meer gerecycleerde materialen te gebruiken als grondstof. Ook viel het me op dat de stap voor recyclage in de ladder van Lansink hergebruik nog onvoldoende wordt benut: massa’s perfect herstelbare fietsen op de schroothoop zien liggen is bijzonder jammer. We moeten eerst hergebruik stimuleren en dan pas recycleren.”

Wat neemt u mee in uw professionele carrière?

“De circulaire economie bestaat en is de toekomst. Noodgedwongen door de nakende uitputting van grondstoffen zoals zink, zilver… Van autowrak of versleten wasmachine naar grondstoffen voor een nieuwe wagen of een nieuwe wasmachine, het is zowel economisch, financieel als ecologisch interessant. Ook voor de tewerkstelling van laaggeschoolden is dit belangrijk. De milieu-impact van gerecycleerd materiaal ten aanzien van primaire grondstoffen is in bepaalde gevallen slechts een vijfde!”

Voor Annemie was dit een boeiende een leerrijke ervaring. We hopen haar dan ook te verwelkomen op een volgende Vokastage!

 

Brecht Vermeulen

Brecht Vermeulen

N-VA

Brecht Vermeulen te gast bij Maselis en Mulder

Brecht Vermeulen op bedrijfsbezoek in zijn eigen stad

“Roeselare is een stad die reeds tientallen jaren een aantrekkelijk ondernemersklimaat kent. Veel van managers, directieleden, bedrijfsleiders of bestuurders ken ik reeds lang.  Maar behalve de vastgoed- en bouwsector, kende ik daarom de bedrijven niet altijd even goed.  De enorme dynamiek, concurrentie, creativiteit en innovaties zorgden ook dat veel bedrijven in 10 jaar ondertussen sterk getransformeerd zijn.

Na vorig jaar Roularta Media Group te hebben bezocht, was het dit jaar de beurt aan Maselis (in de voormiddag) en Mulder (in de namiddag). 

NV Maselis was me niet geheel onbekend. Ik had het bedrijf aan de kop van de vaart reeds bezocht in 2014.  Toch was het bezoek verrassend omwille van twee redenen. Ten eerste heeft het bedrijf in die periode heel wat nieuwe investeringen gedaan, terwijl ook de marktomgeving en het economisch en politiek klimaat sterk gewijzigd zijn.  Ten tweede had ik door mijn nieuwe ervaringen ook een ander soort vragen.  Het bedrijf heeft overigens een aantal bijzondere keuzen gemaakt in het verleden: geen genetisch gemanipuleerde organismen, stijgend aandeel bio, enkel grote afnemers als klanten, flexibiliteit, …

Maselis NV werd opgericht in 1829.  Patrick Maselis nam het familiebedrijf, dat toen zwaar verlieslatend was, in 1989 over en is nu de zesde generatie van de familie aan het hoofd van het bedrijf. Het bedrijf kende een turnaround na het afstoten van onrendabele activiteiten, koos ervoor toeleverancier te worden voor menselijke voedingsproducten i.p.v. voor veevoeders, en investeerde sterk.  Het bedrijf is momenteel voornamelijk actief in het verwerken van maïs en haver. Gemiddeld wordt 100 kilogram maïs verwerkt tot 57 kilogram hoofdproduct (voornamelijk voor Poco Loco, AB Imbev en Pringles als klanten) en tot 43 kilogram restproduct (voornamelijk voor veevoeders). Het bedrijf heeft een eigen WKK-centrale en een biomassacentrale die eigen afvalproducten als brandstof hanteert.  Die zorgen voor ruim 25% van de elektriciteitsbehoefte. Het kan een optie worden om nog bijkomende WKK’s te plaatsen waarbij de restwarmte door consumenten uit de directe omgeving kan gebruikt worden. NV Maselis is doet momenteel enorme investeringen in een meerjarenplanning. Er kwamen een uitbreiding met 10.000 m2 nieuwe magazijnen en met laadkaaien die meer voedingsgeschikt zijn. In de Gieterijstraat ontstonden nieuwe sociale ruimtes en kwam een werkplaats voor het technisch personeel. Ook de ladingsinstallatie aan de kaai is volledig vernieuwd. Er kwam een nieuwe haverpellerij. Samen met een nieuw productiegebouw, waarvan de bouw enkele maanden geleden is gestart, komen er drie extra productielijnen en 31 bijkomende silo's gerealiseerd, samen goed voor een capaciteit van 1.200 ton.

De lange betalingstermijnen die multinationale ondernemingen opleggen vormt een probleem.  Meer dan 150 dagen betalingstermijn betekent dat leveranciers, die dikwijls hun eigen leveranciers wel snel betalen, gedwongen worden om medefinancier te worden van die grote ondernemingen. Een nationale wetgeving in Frankrijk die de betalingstermijn tot 60 dagen beperkte, heeft geen oplossing gebracht.  Een multi-nationale wetgeving zal nodig zijn.

Maselis NV werkt voor haar aanvoer grotendeels met binnenscheepvaart. Een goed functionerend kanaal Roeselare-Ooigem is voor deze onderneming dan ook van levensbelang.  Net zoals een stabiel ruimtelijk beleid rond de Kop van de Vaart, dat economie als absolute prioriteit naar voor schuift. Maar men wijst ook op problemen met de milieuvergunningen en de VLAREM-wetgeving, die te weinig rekening houdt met het feit dat ondernemers werken in een dichtbevolkte regio, waarbij het relatief eenvoudig is om klachten te formuleren.

Mulder Natural Foods is een bedrijf dat van oorsprong uit de regio Utrecht komt, en in 1997 werd overgenomen. In 2004 werd het hervestigd naar Roeselare-Beveren. Het groeide van 16 miljoen euro in 2005 naar 122 miljoen euro in 2016. Het is een bedrijf dat met halfafgewerkte producten werkt om via nieuwe toegevoegde waarde, flexibiliteit, kwaliteit, een sterk productieproces en een efficiënt logistiek verhaal ontbijtgranen in de markt te plaatsen. In de private label markt is Mulder goed voor 20% van de Europese markt. 13 klanten (waaronder Lidl, Aldi, Nestlé, …)  zorgen voor 90% van de omzet.  De jaarlijkse groei zorgt ervoor dat de sterke automatisatie hand in hand gaat met personeelsgroei, ook al is het moeilijk om mensen te recruteren in een streek waar er nauwelijks werkloosheid is.   De investeringen in nieuwe bedrijfsruimte en in nieuwe machines zijn enorm en verlopen in een snel tempo.  Nieuwe gebouwen, nieuwe silos, een hoogbouwmagazijn, nieuwe productielijnen, en binnenkort nog nieuwe investeringen op de site ‘Lombaert’ en nadien ook nog nieuwe kantoren ter vervanging van de huidige kantoorcontainers… “

 “Ik doe ongeveer maandelijks een bedrijfsbezoek. Maar tijdens een individuele stagedag zoals VOKA die organiseert, is de wisselwerking veen intensiever.  Bedrijfsleiders wijzen een parlementslid op de concrete gevolgen van beleidsinitiatieven en parlementairen kunnen de ervaringen gebruiken om het overheidskader te verbeteren, “ vindt Brecht Vermeulen. “Captains of industry en captains of society hebben elk hun eigen taken, maar het is van belang dat zij direct en open met elkaar kunnen spreken. Dat is voor iedereen verrijkend. Dergelijke stages zijn daarvoor een schitterende gelegenheid en ik maak er dan ook graag tijd voor vrij”.

Robert Van De Velde

Robert Van De Velde

N-VA

Rob Van De Velde bereikt grote hoogtes bij Michielsens nv

Rob Van De Velde kreeg op dinsdag 22 augustus de kans om een dag stage te lopen bij Michielsens NV, een bedrijf gespecialiseerd in kranen en transport. Voor Rob was het een ontzettend interessante, verrassende en leerrijke dag. “Kranen is een aparte business: zeer technisch en tot in de puntjes voorbereid, zelfs als het om een dringend geval gaat.”

Het was een dag tussen toegewijde mensen, het verhaal van Michielsen klopt helemaal. Uiteraard heeft Rob ook zelf de handen uit de mouwen mogen steken en een kraan mogen besturen. Iets wat allesbehalve simpel is.

Zelf onthoudt hij ook een aantal dingen van de dag, die hij mee zal nemen in zijn professionele carrière. “Het is onzin dat in België/Vlaanderen kranen op een vrachtwagenchassis niet op de autosnelweg mogen. Via binnenwegen is het onveiliger, vervuilender en minder efficiënt.” Volgens hem moet het proces van kranen die een vergunning moeten vragen om over binnenwegen te rijden vlotter verlopen.

Rob Van De Velde aan de slag bij Michielsens nv

Marino Keulen

Marino Keulen

Open Vld

Marino Keulen op bezoek bij VCST Industrial Products

Op 23 augustus was Marino Keulen te gast bij VCST Industrial Products, een producent van auto-onderdelen. Hij beleefde de dag als volgt:

“Ik was verbaasd dat een ambachtelijk product zoals een tandwiel in een high-tech omgeving tot een state-of-the-art-product wordt verfijnd. Dat vergt grondige kennis van de voertuigen waarin die tandwielen worden gemonteerd, maar ook van de te verwachten innovaties in de autowereld. Ook de bestendige zoektocht naar nieuwe afzetmarkten heeft als gevolg dat kennis van de internationale politiek een must is. De robotisering is nuttig en nodig om de hoge loonkosten te compenseren, maar vooral ook om continu precisiewerk af te leveren. Ook trof mij het rotsvaste geloof van het management in de toekomst van de fabriek in Sint-Truiden. Een leerrijke dag!”

Jan Bertels

Jan Bertels

sp.a

Breek uit je cocon (Jan Bertels bij Janssen Pharmaceutica)

Jan Bertels trok met veel goesting en open geest naar Janssen in Beerse voor een dagje bedrijfsleven. Zoals we het gewoon zijn van de farmaceutische bedrijven verliep alles stipt en volgens plan, kwaliteit zit nu eenmaal in hun genen en dus ook in die van Emely Mintiens, Sr.Manager Public Affairs & External Communication BeLux. Jan had vooraf zijn favoriete topics doorgegeven: terugbetaling van geneesmiddelen en de verankering van innovatie op hun campus in de Kempen.

Sonja Willems, managing director Janssen Belux, gaf Jan een woordje uitleg over Janssen. Ze benadrukte dat het ontwikkelen van geneesmiddelen een werk van lange adem is, je mag van geluk spreken dat je een geneesmiddel na 15 jaar op de markt kan brengen. Dat lange termijn denken zit dus in hun DNA maar is eerder afwezig in het politieke landschap. Toch is het belangrijk dat overheid en ondernemers elkaar verstaan.

Luc Van Oevelen, Director External Affairs België lichtte toe hoe het systeem van terugbetaling werkt en hoe Janssen dit administratief weet te verwerken. Jan was immers regeringscommissaris bij  het verzekeringscomité van het RIZIV geweest en wilde de zaken eens graag vanuit een ander perspectief bekijken.

Tijdens de lunch praatte Tom Aelbrecht, Head of the Janssen Belgium Campus, over het tweede item. Hij benadrukte dat innovatie en de verankering ervan in onze regio heel belangrijk is vandaar dat men een jaartje geleden ook met JLINX is gestart, hun innovatie-incubator. Gregory Willocq, vertegenwoordiger van de koepelorganisatie pharma.be, beklemtoonde dat dit bij uitbreiding voor heel Vlaanderen geldt!

Nadien kreeg Jan een rondleiding op de campus, startend bij JLINX waar hij 2 onderzoekers ontmoette die werken rond Alzheimer en immunologie, gevolgd door een bezoek aan de R&D afdeling. Na een hele omkleedprocedure werd hij “toegelaten” op een steriele productieafdeling waar ampullen geproduceerd worden.

Jan was erg blij om eens uit zijn cocon te zijn getreden, hij apprecieerde enorm hoe Janssen ingespeeld had op zijn topics en was verheugd te zien dat een internationaal gezelschap mee zorgt draagt voor verankering van innovatie in de Kempen.

 

An Christiaens

An Christiaens

CD&V

An Christiaens op bezoek bij Ambiorix Tongeren

Op vrijdag 18 augustus was An Christiaens te gast bij Ambiorix. Voor haar was het een boeiende dag om de wisselwerking te zien tussen enerzijds beleid en anderzijds praktijk. “In het Vlaams Parlement volg ik dossiers rond ondernemen nabij op en om die maatregelen in werking te zien was bijzonder leerrijk. Maar ook binnen de onderneming zelf is een uitwisseling belangrijk. Een onderneming functioneert het best wanneer er een kruisbestuiving is tussen de directie en de mensen op de werkvloer. Bij Ambiorix heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe dit gebeurt en bijdraagt tot het succes van het bedrijf. Het is inspirerend voor iedereen die bezig is met ondernemen, zowel in de politiek als in de bedrijfswereld.”

Ook zijn er haar een aantal dingen bijgebleven: “Ik heb bewondering voor het vakmanschap dat Ambiorix aan de dag legt. Eén paar schoenen gaat letterlijk door vele handen voor het bij de consument terecht komt. Ik verwonder me erover hoe weinig er machinaal gebeurt en hoe secuur en met hoe veel zorg elk paar schoenen wordt vervaardigd. Heel wat werknemers werken al decennialang bij het bedrijf en die ervaring merk je. Het is een voorbeeld voor duurzame tewerkstelling in de eigen regio.” Aldus An Christiaens.

Natuurlijk heeft An ook de handen uit de mouwen mogen steken, zo volgde ze het traject van een paar schoenen, van de bestelling door een detailhandelaar tot het eindproduct en de verzending. “Achter elk detail in de schoen zit een werknemer die met kunde en aandacht voor de gewenste kwaliteit zorgt. Als consument sta je vaak niet stil bij het productieproces als je een paar schoenen in de winkel koopt. Dat ik tijdens de stage kennis heb kunnen maken met de vakmensen in elke fase van het proces, vind ik een unieke ervaring. Redenen genoeg om trots te zijn op dit Tongers bedrijf!”

 

 

An Christiaens steekt de handen uit de mouwen

Pol Van Den Driessche

Pol Van Den Driessche

N-VA

Een drukke dag voor Pol Van Den Driessche bij de Vlaamse Visveiling

Pol Van Den Driessche was op vrijdag 18 augustus te gast bij de Vlaamse Visveiling in Zeebrugge. Voor hem was het een boeiende dag die hem reuze is meegevallen.

Zijn dag begon al vroeg, om 4 uur ’s ochtends, waardoor hij alles van heel nabij heeft kunnen volgen. Het lossen van de duizenden kilogram vis uit de container en vanuit het schip. Vervolgens het sorteren van de verschillende soorten en het verdelen over de bakken naargelang het gewicht. “Er waren veel meer soorten dan ik dacht!” Daarna volgde de kwaliteitscontrole, die Pol uitlegde hoe je het verschil ziet tussen een echt vers gevangen vis en een vis die al enkele dagen in het ruim had gelegen. Vervolgens kreeg hij de veiling te zien, die met een aftelklok verliep. Hij kreeg voldoende de kans om vragen te stellen en mocht elke ruimte betreden. Tot slot kreeg hij door een deskundige een verhelderende presentatie over de problematiek van de Vlaamse zeevisserij.

Omdat het verschil tussen het loon van vislosser/sorteerder en een werkloosheidsuitkering erg klein is, is het vaak moeilijk om voldoende goede werkkrachten te vinden. De problematiek van de werkloosheid is groot in deze sector, terwijl de VDAB nochtans stevig haar best doet. Daarnaast is het beroep van de visser zelf niet (meer) aantrekkelijk: het harde en gevaarlijke werk en de onzekere toekomst schrikken jongeren af. Het beroep veroudert snel en de familiale opvolging is er niet meer. Bovendien is de erkenning om visser te kunnen worden alleen maar verzwaard en zit de hele sector bedolven onder regels en regeltjes, ook heel veel Vlaamse richtlijnen.

Er is nood aan meer commerciële middelen om de producten van de Vlaamse zeevisserij beter te kunnen promoten. De ‘Vlam’ doet haar best, maar het blijft te beperkt. We moeten de Vlamingen, die toch lekkerbekken zijn, meer doen kiezen voor vis van onze vissers en dan niet enkel voor de overbekende (dure) klassiekers.

Ook is er een forse inkrimping van de Belgische visserijvloot: vandaag zijn er nog maar 63 schepen in de vaart, waarvan slechts 33 behoorlijk grote boten. Nogal wat vaartuigen werden aan het buiteland verkocht of uitgevlagd, waardoor veel expertise verloren gaat. De Vlaamse zeevissers en hun vangsten genieten nochtans een bijzonder sterke faam. 

De nakende beslissing over het SHIP-project – waar komt de nieuwe zeesluis? – kan grote gevolgen hebben voor de Vlaamse visveiling en voor de honderden mensen die er werken. Ook dat dossier zal Pol nauwgezet opvolgen.

“Tot slot kijken we zeer ongerust naar de gevolgen van de Brexit voor de visgronden waar Vlaamse vissers zullen mogen actief zijn. De zorgen van de Vlaamse visserijsector moet voor ons, politici, een zeer bijzonder aandachtspunt zijn en blijven.”

Naast deze problematieken, zijn er ook dingen die Pol verwonderd hebben. “Ik dacht dat alle vis die in de Vlaamse visveiling wordt verkocht afkomstig was van schepen die ’s nachts aanmeerden in Zeebrugge (of Oostende). Dat is niet zo. Een deel van de 80 ton die op mijn ‘werkdag’ werd verhandeld, kwam inderdaad van een Zeebrugs vaartuig dat aan de kade voor het visveilinggebouw lag. De rest was die vroege ochtend aangevoerd met een gekoelde vrachtwagencontainer die de visvangst van een Zeebrugs vissersboot uit een Deense haven haastig naar ons land had gebracht.”

In vergelijking met een vorig bezoek, ongeveer 30 jaar geleden en nog in de oude vismijn, is er bijzonder veel veranderd. Het bijft wel veel handwerk, maar alles gaat nu sneller, zeker door de inzet van machines bij het sorteren. Alle ruimten worden ook zeer stevig gekoeld, het ruikt er wel naar vis maar niet hoe hij het zich herinnert van toen.

Bovenal is het allemaal veel hygiënischer geworden, vinden er strengere kwaliteitscontroles plaats en is het “blauwen” zichtbaar verdwenen. In de jaren ’80 heette dat tot een derde van de vangst in het zwarte circuit verdween.

De veiling met de elektronische aftelklok gaat razend snel. Niet alleen de grote kopers, zoals Carrefour, doen daar actief aan mee. Maar ook de gereputeerde handelaar uit mijn buurt en het dure Brusselse visrestaurant dingen mee naar de beste prijs voor de lekkerste vissen. De kopers kunnen dat doen vanachter een scherm in de veilingzaal, maar velen doen het van op hun thuislocatie. Sommige vissoorten halen belachelijk lage prijzen, soms zelfs zo laag dat de veilingmeesteres besloot die soort niet te verkopen.

Het was een drukke dag en we hopen dat Pol het erg naar zijn zin heeft gehad!

 

Cathy Coudyser

Cathy Coudyser

N-VA

Cathy Coudyser op bezoek bij Plopsaland De Panne

Vlaams parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) liep op woensdag 16 augustus een dag stage bij Plopsaland De Panne. Cathy Coudyser interesseert zich in het parlement o.a. over toerisme en cultuur en dat maaktehet bezoek aan het pretpark extra interessant.

Na een introductie over de verschillende pretparken en het marketingconcept van Plopsaland, kreeg ze toelichting van Laure Rabaey, management assistant van de CEO. Zij vertelde Cathy en haar medewerker Martijn Rogiers over de 360-gradenaanpak die Plopsa hanteert. Die methodiek integreert alles wat Plopsaland doet, van films to muziekshows, van boeken en series tot themaparken. Over alles wordt nagedacht, om een en ander zo naadloos mogelijk op elkaar te doen aansluiten.

Cathy en Martijn kregen ook een sneak peek van series zoals Maya De Bij en Nils Holgerson, die in een nieuw en moderner jasje worden gestopt. De series behouden grotendeels dezelfde verhalen, maar alles wordt moderner en meer dynamisch ingekleed. Deze televisiereeksen worden niet alleen in België uitgezonden, de uitzendrechten worden ook in het buitenland verkocht.

Voor Cathy, die zelf in Knokke-Heist opgroeide en nog altijd woont, was vooral interessantdat Plopsaland helpt om van de kust een allround- en all-year-bestemming te maken. Vaak worden in de marketing enkel de natuurlijke troeven van de kust uitgespeeld, vooral dan als zomerbestemming. Terwijl de kust het hele jaar zo veel te bieden heeft. Plopsaland wil daar een extra duwtje aan geven. Het waterparadijs Plopsaqua bijvoorbeeld is het hele jaar open, ook als het pretpark Plopsaland De Panne dicht is. Daarnaast bouwt de groep een hotel en een camping, met als doel niet alleen een allround-  maar ook een multi-day-bestemming te worden, aantrekkelijk voor jong en oud..

Steve Van den Kerkhof, CEO van Plopsaland, vertelde Cathy Coudyser ook over zijn verzuchtingen. Een dynamisch bedrijf als Plopsa moet snel kunnen inspelen op opportuniteiten en politiek.  En dus kwamen er een reeks problemen op tafel: de lange doorlooptijden van procedures en vergunningen , de verschillende bestuursniveaus en de mobiliteit van en naar het park. Natuurlijk ging het ook over troeven van het park, zoals de veiligheid en de familievriendelijkheid. “Met Steve konden we open praten over de wisselwerking tussen politiek, administratie en het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven verwacht, terecht, een snelle en efficiënte overheid. Er is nog veel werk aan de winkel en ik neem dit zeker mee naar Brussel. Dankzij Voka worden politici en bedrijfsleven samen gebracht. We leren van elkaar,” besluit Cathy.

Cathy Coudyser maakte achteraf nog een uitgebreide toer door het park: achter de schermen bij de Samson en Gert Zomershow, het stormbad en de verschillende glijbanen van Plopsaqua, en natuurlijk ook een ritje op de nieuwe rollercoaster, Heidi The Ride. “Het is pure nostalgie om je opnieuw te identificeren met Maya De Bij, Nils Holgersson en de paddenstoelen van Plop.”

 

Vera Celis

Vera Celis

N-VA

Vera Celis bezoekt Taura Natural Ingredients

Op woensdag 1 augustus werd Vera Celis in Olen  verwelkomd door Peter Dehasque (CEO) en Marc Claessens (CFO) van Taura Natural Ingredients.

Taura, een bedrijf van Nieuw-Zeelandse oorsprong, behoort sinds 2 jaar tot de Frutarom groep. Hierdoor is hun afzetmarkt verder verruimt, voornamelijk in de richting van China en Zuid-Amerika. Taura is actief in de B2B wereld maar elke consument kent de producten; het zijn de stukjes fruit die je vindt in koekjes, ontbijtgranen, cakejes, fruit snacks en mueslirepen. Het is echter geen gedroogd fruit; men vertrekt vanuit een pulp en maakt er via hun uniek URC®, Ultra Rapid Concentration Proces, een stevig blokje fruit van. In amper 1 minuut zorgt het proces ervoor dat het vochtgehalte daalt van 90% naar 10%.

Taura zit momenteel in een transformatie en wil naar zelfsturende teams evolueren. Om dit in goede banen te leiden en duidelijkere structuren te creëren, werd Christel Heyns aangetrokken als interim operations manager. Het project draagt de naam GROEI², groei op persoonlijk vlak en op vlak van organisatie. Ook Christel was erbij en lichtte toe hoe dit precies geïmplementeerd wordt. Het doel is om naar een ‘cirkelvormige’ organisatie te evolueren in plaats van de hiërarchische structuur te blijven hanteren. Hierdoor wordt Taura wendbaarder en is in staat snelle beslissingen te nemen. Voorwaarde is dat het voor iedere medewerker duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is voor wat. Vera was enorm geboeid want ook de politiek denkt na over organisatie en efficiëntie; hoe zal er in de toekomst bestuurd worden? De maatschappij verandert immers snel. Ze was erg onder de indruk over deze aanpak en de impact ervan.

Na dit theoretische gedeelte gingen we over naar de meer praktische kant. Vera woonde een overleg bij dat volgens een strikte structuur verloopt en waarbij open communicatie zeer belangrijk is. Het wordt ondersteund door een digitale tool zodat verslaggeving en opvolging erg vlot verlopen en zodat transparantie centraal staat. Ze kreeg het labo te zien, waar elke dag een team nieuwe smaken en structuren probeert te ontwikkelen. Dit is vaak een werk van lange adem, klanten zijn veeleisend en bovendien kan tijdens het bakproces de textuur van het stukje fruit compleet wijzigen, waardoor ze terug van nul moeten beginnen. en structuren tracht te ontwikkelen, vaak een werk van lange adem want klanten zijn veeleisend en bovendien kan tijdens het bakproces bij de klant de textuur van het stukje fruit compleet wijzigen en men terug van nul moet starten. Verder bezocht ze het magazijn en de kwaliteitsafdeling, die laatste is van groot belang gezien de steeds maar strengere eisen in de voedingsindustrie, denk maar aan het complexe allergenenmanagement. Als laatste was productie aan de beurt dat sterk geautomatiseerd is en niet echt haalbaar om aan deel te nemen maar door het proces van A tot Z te volgen werden alle stappen wel heel duidelijk.

Vera bedankte Peter en Marc en zei dat ze alweer erg verrast was over wat er achter  ‘zo’n gevel’ gebeurd. “Een schitterend, internationaal bedrijf dat zorgt voor werk en welvaart in de regio en dagelijks bezig is rond vernieuwing met als rode draad een duurzaam en gezond bedrijf en product te creëren”. 

Bart Dochy

Bart Dochy

CD&V

Bart Dochy zet zijn beste beentje voor bij Homifreez

Bart Dochy liep op 8 augustus een dagje mee met Homifreez, een producent van diepvriesproducten van hoogwaardige kwaliteit. Hij doorliep het volledige productieproces, van op  het veld tot in de diepvries. Hij woonde ook een overleg met een studiebureau bij in verband met de planologische bestemming van de site in functie met de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf. Ook wisselden ze van gedachten over de toekomst van de sector.  Bart leerde veel bij, zo leerde hij het belang van water en energie als productiefactoren in de diepvriesgroentenindustrie, werd hij ingelicht over het effect van de koers van de dollar en de vrees voor de toekomst na de brexit en het effect van de Russische boycot.

An eventful day voor Bart, we hopen dat hij ervan heeft genoten!

Paul Van Miert

Paul Van Miert

N-VA

Paul Van Miert steekt de handen uit bij LMJ Construct

In de regio Turnhout vond op 8 augustus het bedrijfsbezoek van parlementslid Paul Van Miert en zijn medewerkster Savannah Van Dongen bij LMJ Construct plaats.

LMJ Construct is constructeur van voertuigen op maat. Alle mogelijke voertuigen van marktwagens en paardentransporters tot maatwerk trucks en trailers voor diverse sectoren worden er ontwerpen en gebouwd. Ze hebben een eigen service- en onderhoudsafdeling voor diverse trucks en trailers, doen kleine aanpassingen, depannages en expertises.

Het bedrijf heeft, ondanks internationale plannen en een open blik, een sterke Kempense verankering en focus. Er wordt bewust gekozen zowel ontwikkeling als productie hier bij ons te houden. Investeren in personeel en productvernieuwing zijn daarin uiterst belangrijk en dus niet toevallig een troef van dit polyvalente team.

De Kempense blik delen ze met Vlaams parlementslid Paul Van Miert, vast lid van de commissie Mobiliteit & Openbare Werken en dus geen vreemde in de logistieke sector. Paul Van Miert en Savannah Van Dongen kwamen een exclusieve blik achter de schermen werpen. Niet alleen kregen ze een rondleiding in de productiehal, ook spraken ze met verschillende personeelsleden en kregen ze een inzicht in de bedrijfsprocessen. Dit bezoek was voor beide partijen erg interessant en dus zeker voor herhaling vatbaar.

Op de foto ziet u Paul Van Miert samen met zaakvoerders Martine Noyes en Luc Van Gorp.

Egbert Lachaert

Egbert Lachaert

Open Vld

Egbert Lachaert zet zijn beste beentje voor bij Brouwerij Huyghe

Op dinsdag 8 augustus bezocht Egbert Lachaert de Delirium Tremens brouwerij (Brouwerij Huyghe) in het Oost-Vlaamse Melle. Als eerste kreeg hij een voorstelling van het Belgische brouwerslandschap en een voorstelling van de brouwerij. Er volgde een rondleiding in de brouwerij, geleid door CEO Alain De Laet. Hij stond stil bij de verschillende brouwprocessen die moeten doorlopen worden vooraleer de flesjes naar de consument kunnen gaan. Daarna hielp Egbert de brouwer in een zeer warme brouwzaal van ongeveer 35 graden. Hij hielp het draf, het onbruikbare materiaal uit mout dat wordt gebruikt als voeding voor koeien, uit de filter te kuisen. Na het reinigen van de filter mocht Egbert een beetje proeven van Delirium Tremens die niet had genoten van nagisting; een zeer lekker en fris bier. Hierna werd de hop afgewogen en toegevoegd aan het bier. Na de lunch konden we genieten van een professionele tapcursus. Het belang van een proper glas blijkt doorslaggevend te zijn bij het tappen van een perfect pintje. Naast pils leren tappen, leerde hij ook hoe je een sterk bier met een mooie schuimkraag moet uitschenken. Gelukkig deed Egbert goed zijn best en nam hij een diploma mee naar huis. Daarna was er een professionele proeverij van verschillende bieren; net zoals bij een wijnproeverij werd er gekeken naar kleur, textuur, smakenpalet enzovoort. Een unieke ervaring om dit samen met professionele proevers te doen.

Egbert neemt ook een aantal dingen mee in zijn professionele carrière na het bezoek aan de brouwerij. Brouwerij Huyghe toont aan dat investeren in duurzaamheid ook effectief loont. CEO Alain heeft verschillende voorbeelden gegeven van duurzame oplossingen die hij geïmplementeerd heeft in zijn bedrijf. “Het is belangrijk voor mij als parlementslid om die voorbeelden in de praktijk te zien. Vaak is het vrij ingewikkeld voor bedrijven wat betreft bepaalde vergunningen, toelagen enzovoort. Er is zeker een belangrijke taak weggelegd bij de overheid om dit efficiënter en simpeler te maken voor de bedrijven, zodat de transitie naar meer duurzaamheid in bedrijven geen administratieve rompslomp hoeft toe zijn.”

Ook zijn er Egbert een aantal dingen opgevallen, zo is de familiale sfeer in het bedrijf erg merkbaar in elke stap van het productieproces. Een sterke en persoonlijke band met de medewerkers staat hier centraal en hierin onderscheid Brouwerij Huyghe zich van grotere bedrijven waarin er toch sprake is van een grotere afstand tussen werkgever en werknemer. Ook gaf de CEO aan dat hij vaak aan ‘walking management’ doet: hij wandelt door het bedrijf en evalueert op die manier de dagelijkse werking. 

Egbert voegt hop toe aan het bier

Egbert voegt hop toe aan het bier
Vera Celis

Vera Celis

N-VA

Vera Celis steekt de handen uit de mouwen bij Taura in Olen

Ieder jaar organiseert VOKA zomerstages voor parlementsleden die het ondernemerschap van dichtbij willen ervaren. Naar goede jaarlijkse traditie nam ook Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Geel Vera Celis (N-VA) deel aan het initiatief.

Zij kreeg de eer om een dagje mee te lopen bij Taura Natural Ingredients uit Olen. Het internationaal gerenommeerd bedrijf van Nieuw-Zeelandse komaf is een producent van geconcentreerd fruitingrediënten voor voedingsbedrijven en gezonde fruitsnacks. 

Vera Celis was na afloop van haar stage lovend over de werking van de Olense vestiging: “Taura is een toonbeeld voor de vernieuwende en wetenschappelijke wind die er in de Kempen waait. Het bedrijf slaagt er in om hoogtechnologische productieprocessen in te zetten voor de ontwikkeling van gezonde en duurzame producten. Buitengewoon interessant voor onze regio om een bedrijf als Taura te hebben.”

Lees dit artikel op Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/cnt/blmpe_02998806 

Sofie Joosen

Sofie Joosen

N-VA

Vlaams volksvertegenwoordiger Sofie Joosen bezoekt Pfizer

Duffel - Al enkele jaren organiseert VOKA tijdens het parlementaire reces bedrijfsstages voor parlementsleden. Sofie Joosen (N-VA), Vlaams volksvertegenwoordiger uit Duffel, beet vandaag de spits af met haar stage bij Pfizer in Puurs.

Pfizer is al meer dan 50 jaar een gevestigde waarde in Puurs. De site produceert en verpakt op hoogtechnologische wijze inspuitbare geneesmiddelen, waaronder vaccins, en is op dit vlak een wereldwijde topspeler. Het bedrijf zorgt voor meer dan 2.000 arbeidsplaatsen.

Sofie Joosen: “Het is al de derde VOKA-bedrijfsstage die ik met veel plezier volg. Je doet als parlementslid, uit eerste hand, kennis en ervaring op die van pas kunnen komen wanneer we in het parlement het regelgevend kader uittekenen waarbinnen onze bedrijven moeten werken. Het is dus een zeer nuttige dag bij een interessant bedrijf dat veel betekent voor onze regio.”

Lees het volledige artikel op http://www.nieuwsblad.be/cnt/blcva_02990077 

Sofie Joosen

Sofie Joosen

N-VA

"Verankering in onze regio is een prioriteit"

Voor het derde jaar op rij heeft Vlaams parlementslid Sofie Joosen uit Duffel deelgenomen aan de zomerstages van Voka. Na de vorige jaren Reynaers Aluminium in Duffel en Greenyard in Sint-Katelijne-Waver te hebben bezocht, is ze deze keer voor een werkbezoek langsgegaan bij Pfizer in Puurs.

 

De Duffelse politica kwam al carpoolend naar de Belgische productievestiging van deze multinational, samen met environmental coördinator Griet Dillen van Pfizer. Directielid Veerle Silis heette haar welkom en dankte haar voor aandacht voor het bedrijf. Daarbij wees zij op de grootschalige investeringen – in totaal meer dan 500 miljoen euro - die de voorbije vijf jaren in de Puurse vestiging zijn gebeurd en de sterke groei die er zich de afgelopen jaren heeft doorgezet. Sinds 2006 is het aantal werknemers toegenomen met duizend, naar het huidige aantal van meer dan 2.000 medewerkers. Verspreid over de drie andere Belgische vestigingen in Anderlecht (centrum voor klinisch onderzoek), Zaventem (logistiek centrum) en Elsene (administratieve en commerciële zetel), telt Pfizer elders in ons land nog zeshonderd bijkomende medewerkers. Alleen in België al zorgt Pfizer voor 2,6 miljard euro toegevoegde waarde aan de economie. Wereldwijd telt Pfizer – met hoofdkantoor in New York - 63 productievestigingen.

 

Van senior manager corporate affairs Kathleen Commers en communication manager Steven Kussé kreeg Sofie Joosen vervolgens een introductie tot Pfizer en zijn Puurse productievestiging. Als eerste buitenlandse vestiging van Pfizer buiten de USA die in 1963 werd geopend, geldt die als expertisecentrum voor de productie van inspuitbare geneesmiddelen. Vandaag worden er jaarlijks meer dan 300 miljoen stuks antiseptisch gefabriceerd. Het merendeel van de productie wordt geëxporteerd naar 172 landen. Om contaminatie van de geproduceerde vaccins met levensvatbare micro-organismes uit te sluiten, gelden er in de productie-eenheid tal van hygiënische maatregelen en veiligheidsprocedures en wordt er onder andere gewerkt met gefilterde lucht en overdruk in de sterk afgeschermde productieruimtes.

 

Production manager vaccines Thomas Deproost gaf Sofie Joosen na de uiteenzetting een rondleiding door de productie-eenheid waar het pneumokokkenvaccin Prevenar wordt gefabriceerd. Na de middagbreak ging environmental coördinator Griet Dillen verder in op de aandacht voor duurzaamheid binnen het bedrijf. Onder andere de eigen energiewinning, met twee windturbines en een warmtekrachtkoppeling, kwam daarbij aan bod. Ten slotte volgde nog een rondleiding door de verpakkingseenheid.

 

“De zomerstages van Voka vind ik erg interessant, omdat ze ons als volksvertegenwoordigers de kans geven om een beter beeld te krijgen van de knelpunten en bezorgdheden van onze bedrijven”, stelt Sofie Joosen. “Het is indrukwekkend om een innovatieve farmaceutische site als Pfizer Puurs van dichtbij te ervaren. Het is aan het beleid om bedrijven te ondersteunen in hun groeiverhaal. De verankering in onze regio is een prioriteit, gezien de bijdrage aan de economie en de tewerkstelling. Wat ik onthoud van dit bezoek zijn de enorme focus op kwaliteit en veiligheid, de continue zoektocht naar innovatie en de expertise van de medewerkers met steeds de patiënt in het achterhoofd.”

Voor het derde jaar op rij heeft Vlaams parlementslid Sofie Joosen uit Duffel deelgenomen aan de zomerstages van Voka. Na de vorige jaren Reynaers Aluminium in Duffel en Greenyard in Sint-Katelijne-Waver te hebben bezocht, is ze deze keer voor een werkbezoek langsgegaan bij Pfizer in Puurs.

 

De Duffelse politica kwam al carpoolend naar de Belgische productievestiging van deze multinational, samen met environmental coördinator Griet Dillen van Pfizer. Directielid Veerle Silis heette haar welkom en dankte haar voor aandacht voor het bedrijf. Daarbij wees zij op de grootschalige investeringen – in totaal meer dan 500 miljoen euro - die de voorbije vijf jaren in de Puurse vestiging zijn gebeurd en de sterke groei die er zich de afgelopen jaren heeft doorgezet. Sinds 2006 is het aantal werknemers toegenomen met duizend, naar het huidige aantal van meer dan 2.000 medewerkers. Verspreid over de drie andere Belgische vestigingen in Anderlecht (centrum voor klinisch onderzoek), Zaventem (logistiek centrum) en Elsene (administratieve en commerciële zetel), telt Pfizer elders in ons land nog zeshonderd bijkomende medewerkers. Alleen in België al zorgt Pfizer voor 2,6 miljard euro toegevoegde waarde aan de economie. Wereldwijd telt Pfizer – met hoofdkantoor in New York - 63 productievestigingen.

 

Van senior manager corporate affairs Kathleen Commers en communication manager Steven Kussé kreeg Sofie Joosen vervolgens een introductie tot Pfizer en zijn Puurse productievestiging. Als eerste buitenlandse vestiging van Pfizer buiten de USA die in 1963 werd geopend, geldt die als expertisecentrum voor de productie van inspuitbare geneesmiddelen. Vandaag worden er jaarlijks meer dan 300 miljoen stuks antiseptisch gefabriceerd. Het merendeel van de productie wordt geëxporteerd naar 172 landen. Om contaminatie van de geproduceerde vaccins met levensvatbare micro-organismes uit te sluiten, gelden er in de productie-eenheid tal van hygiënische maatregelen en veiligheidsprocedures en wordt er onder andere gewerkt met gefilterde lucht en overdruk in de sterk afgeschermde productieruimtes.

 

Production manager vaccines Thomas Deproost gaf Sofie Joosen na de uiteenzetting een rondleiding door de productie-eenheid waar het pneumokokkenvaccin Prevenar wordt gefabriceerd. Na de middagbreak ging environmental coördinator Griet Dillen verder in op de aandacht voor duurzaamheid binnen het bedrijf. Onder andere de eigen energiewinning, met twee windturbines en een warmtekrachtkoppeling, kwam daarbij aan bod. Ten slotte volgde nog een rondleiding door de verpakkingseenheid.

 

“De zomerstages van Voka vind ik erg interessant, omdat ze ons als volksvertegenwoordigers de kans geven om een beter beeld te krijgen van de knelpunten en bezorgdheden van onze bedrijven”, stelt Sofie Joosen. “Het is indrukwekkend om een innovatieve farmaceutische site als Pfizer Puurs van dichtbij te ervaren. Het is aan het beleid om bedrijven te ondersteunen in hun groeiverhaal. De verankering in onze regio is een prioriteit, gezien de bijdrage aan de economie en de tewerkstelling. Wat ik onthoud van dit bezoek zijn de enorme focus op kwaliteit en veiligheid, de continue zoektocht naar innovatie en de expertise van de medewerkers met steeds de patiënt in het achterhoofd.”

Voor het derde jaar op rij heeft Vlaams parlementslid Sofie Joosen uit Duffel deelgenomen aan de zomerstages van Voka. Na de vorige jaren Reynaers Aluminium in Duffel en Greenyard in Sint-Katelijne-Waver te hebben bezocht, is ze deze keer voor een werkbezoek langsgegaan bij Pfizer in Puurs.

 

De Duffelse politica kwam al carpoolend naar de Belgische productievestiging van deze multinational, samen met environmental coördinator Griet Dillen van Pfizer. Directielid Veerle Silis heette haar welkom en dankte haar voor aandacht voor het bedrijf. Daarbij wees zij op de grootschalige investeringen – in totaal meer dan 500 miljoen euro - die de voorbije vijf jaren in de Puurse vestiging zijn gebeurd en de sterke groei die er zich de afgelopen jaren heeft doorgezet. Sinds 2006 is het aantal werknemers toegenomen met duizend, naar het huidige aantal van meer dan 2.000 medewerkers. Verspreid over de drie andere Belgische vestigingen in Anderlecht (centrum voor klinisch onderzoek), Zaventem (logistiek centrum) en Elsene (administratieve en commerciële zetel), telt Pfizer elders in ons land nog zeshonderd bijkomende medewerkers. Alleen in België al zorgt Pfizer voor 2,6 miljard euro toegevoegde waarde aan de economie. Wereldwijd telt Pfizer – met hoofdkantoor in New York - 63 productievestigingen.

Van senior manager corporate affairs Kathleen Commers en communication manager Steven Kussé kreeg Sofie Joosen vervolgens een introductie tot Pfizer en zijn Puurse productievestiging. Als eerste buitenlandse vestiging van Pfizer buiten de USA die in 1963 werd geopend, geldt die als expertisecentrum voor de productie van inspuitbare geneesmiddelen. Vandaag worden er jaarlijks meer dan 300 miljoen stuks antiseptisch gefabriceerd. Het merendeel van de productie wordt geëxporteerd naar 172 landen. Om contaminatie van de geproduceerde vaccins met levensvatbare micro-organismes uit te sluiten, gelden er in de productie-eenheid tal van hygiënische maatregelen en veiligheidsprocedures en wordt er onder andere gewerkt met gefilterde lucht en overdruk in de sterk afgeschermde productieruimtes.

Production manager vaccines Thomas Deproost gaf Sofie Joosen na de uiteenzetting een rondleiding door de productie-eenheid waar het pneumokokkenvaccin Prevenar wordt gefabriceerd. Na de middagbreak ging environmental coördinator Griet Dillen verder in op de aandacht voor duurzaamheid binnen het bedrijf. Onder andere de eigen energiewinning, met twee windturbines en een warmtekrachtkoppeling, kwam daarbij aan bod. Ten slotte volgde nog een rondleiding door de verpakkingseenheid.

“De zomerstages van Voka vind ik erg interessant, omdat ze ons als volksvertegenwoordigers de kans geven om een beter beeld te krijgen van de knelpunten en bezorgdheden van onze bedrijven”, stelt Sofie Joosen. “Het is indrukwekkend om een innovatieve farmaceutische site als Pfizer Puurs van dichtbij te ervaren. Het is aan het beleid om bedrijven te ondersteunen in hun groeiverhaal. De verankering in onze regio is een prioriteit, gezien de bijdrage aan de economie en de tewerkstelling. Wat ik onthoud van dit bezoek zijn de enorme focus op kwaliteit en veiligheid, de continue zoektocht naar innovatie en de expertise van de medewerkers met steeds de patiënt in het achterhoofd.”

 

 

Els Ampe aan de slag bij La Plaza (reportage BRUZZ)

Els Ampe aan de slag bij La Plaza (reportage BRUZZ)

Els Ampe aan de slag bij La Plaza

Els Ampe aan de slag bij La Plaza

Veli Yüksel loopt stage bij Stora Enso

Veli Yüksel loopt stage bij Stora Enso
Veli Yüksel

Veli Yüksel

CD&V

Veli Yüksel op VOKA-stage bij Stora Enso Langerbrugge (Gent)

Op de valreep van het zomerreces ging CD&V-volksvertegenwoordiger Veli Yüksel op stage bij Stora Enso Langerbrugge te Gent, waar hij ook gemeenteraadslid is. De politicus proefde er van wat vandaag reilt en zeilt in het bedrijfsleven. Niet bij de minste: Stora Enso Langerbrugge, één van de vele ondernemingen in de Haven van Gent, bestaat reeds 85 jaar. Binnen de Zweedse Groep Stora Enso geldt ze als één van de meest efficiënte fabrieken, goed voor de productie van jaarlijks 540.000 ton gerecycleerd kranten- en magazinepapier.

Veli werd er verwelkomd door Chris De Hollander, managing director. “Ik vind het van bijzonder belang dat mensen die dagdagelijks bezig zijn met de politiek, weten wat er in bedrijven gebeurt,” zegt hij. “Dat ze horen waar wij van wakker liggen, wat er moet worden aangepast opdat wij de volgende jaren succesvol kunnen zijn en blijven. Vandaar dat ik blij ben met de stage van Veli Yüksel bij ons vandaag”.

Het programma van de stage was goed gevuld. Na een kennismaking werden de verschillende componenten van het bedrijf voorgesteld: de Groep, de fabriek in Gent en de focus op een geïntegreerde clean-tech-aanpak. Jaarlijks wordt er 1 miljoen ton oud krantenpapier verwerkt. Immens veel, als je weet dat Gent jaarlijks 17.000 ton papier als afval produceert. Niet alleen verloopt de papierproductie duurzaam, maar het bedrijf investeerde ook in duurzame energieproductie. Zo beschikt het over 2 bio-WKK energiecentrales, is het warmtenet verbonden met Volvo Cars Gent en wordt er werk gemaakt van 3 nieuwe windturbines. “Recyclage is niet alleen van belang voor mens en milieu, maar duidelijk ook voor de economie,” aldus Veli. Het bedrijf stelt 400 mensen te werk.

Daarna werd Veli, gewapend met veiligheidsschoenen, op sleeptouw genomen over de uitgestrekte bedrijfsvloer. Hij was aangenaam verrast. “Vaak moet ik horen dat de politiek geen voeling heeft met de industrie. Dat we van achter ons bureau in het parlement beslissingen nemen,” aldus Veli. “Deze VOKA-stage is een belangrijke opportuniteit om dit in de praktijk om te zetten. Het is goed om te peilen waar de knelpunten liggen. Om te weten wat onze industrie vandaag nodig heeft om binnen Europa, maar ook wereldwijd, te kunnen bloeien. Daarom moeten we op het terrein komen, en dat is wat ik vandaag mag doen”.

Het was een vruchtbare dialoog. Chris De Hollander verheugde zich dat de politiek interesse betoonde voor de industrie. “Ik weet wel dat er in België dikwijls wordt geopperd om de industrie te verlaten en steeds meer te gaan focussen op diensten. Maar dat is totaal in tegenstrijd met onze drijfveren. Wij vinden dat de industrie haar plaats heeft in Vlaanderen en in België”.

Veli blikt tevreden terug op zijn stage. “Het is een uitgelezen kans om fabrieken van binnenuit te zien. Om op de vloer te zijn. Stora Enso is een belangrijke speler in de haven van Gent, is marktleider in Europa en speelt een grote rol in de wereld wat papierproductie betreft. Ik wou dit graag zelf zien en wil Chris en alle mensen van Stora Enso Langerbrugge dan ook graag bedanken voor hun warme ontvangst. Ook VOKA dank ik graag om mij deze gelegenheid te bieden”.

Veli Yüksel loopt stage bij Stora Enso

Valerie Taeldeman

Valerie Taeldeman

CD&V

"De circulaire economie is de toekomst!"

Naar jaarlijkse gewoonte nam ik deel aan de VOKA-stage. Ik was vandaag gans de dag bij  bedrijf Van Gansewinkel/Renewi. Ik bezocht de groencomposteersite te Eeklo, de papiervestiging en de site waar men harde plastics verwerkt te Lokeren. Het bedrijf startte destijds als transportbedrijf, transformeerde van afval naar nieuwe materialen en werkt nu volop aan nieuwe producten die ontstaan vanuit afval. Afvalstromen die een 2de leven krijgen als grondstof. Zeer leerrijke dag!

Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat onze toekomst ligt in de circulaire economie.

Een proces waar particulieren en ondernemingen met hun afval opnieuw materialen in de kringloop brengen.

Ik wens uitdrukkelijk Dhr Etienne De Wulf en zijn mensen te danken voor de zeer deskundige en gedreven uitleg! 

Valerie Taeldeman
Vlaams Parlementslid 

Valerie Taeldeman op stage bij Van Gansewinkel

Evita Willaert op stage bij Christeyns

Evita Willaert

Evita Willaert

Groen

"Duurzaam rendeert ook economisch"

Zojuist ging ik voor de allereerste keer op VOKA-zomerstage. Dat was bij het Gentse bedrijf Christeyns, gespecialiseerd in hoogwaardige chemische hygiëneproducten, ‘zepen’ in de volksmond. Het was trouwens voor ons beiden de eerste keer. Ik was immers ook het eerste parlementslid dat Christeyns op zomerstage kreeg. En om het alvast kort samen te vatten: het was een heel aangename en leerrijke dag!

Van manager Jef Wittouck tot op de werkvloer viel me één ding erg op: gedeelde passie. En zeker toen ook eigenaar Paul Bostoen me te woord stond. Heel erg ‘preus’ is deze West-Vlaming op zijn bedrijf. Hij houdt er trouwens aan vast dat het hoofdkwartier van Christeyns in Gent blijft: “Het brein moet hier blijven.” Lokale verankering is dus belangrijk voor Christeyns. Het stelt niet enkel voornamelijk mensen uit de buurt te werk, het werkt ook samen met de Gentse universiteit, hogescholen en andere lokale partners. Toch is Christeyns ook één van de twee grootste spelers in de sector op de Europese markt.

Christeyns wil aantonen dat economie en duurzaamheid samen kunnen gaan. Of beter, in deze sector samen moéten gaan. Voor de klanten – professionele wasserijen – zijn water- en energiebesparing immers cruciaal (voor water bijv. gingen ze op 10 jaar tijd van 16l per kg textiel naar 4l per kg textiel om te wassen). Daarbovenop kunnen ze zich ook onderscheiden doordat minder agressieve stoffen in de producten ervoor zorgen dat het textiel minder snel verslijt. “In de sector van industriële reiniging heeft Christeyns dan ook het grootste gamma aan producten met een ecolabel (EU Ecolobal, Nordic Swan en Ecocert) in Europa. En daar zetten we in ons onderzoek en ontwikkeling dus heel hard op in,” aldus medewerkster Lily Neyt. Ze werken daarbij erg klantgericht. Van de meer dan 850 medewerkers in Europa én in enkele landen buiten Europa is meer dan de helft op een permanente manier bij de klant aanwezig. Door die service tracht Christeyns zich te onderscheiden. Of met de woorden van manager Wittouck: “Wassen zonder Christeyns kunnen ze niet meer. Het is die dienstverlening op maat die meer en meer het verschil maakt, niet zozeer de verkoop van producten.”

Christeyns is bovendien zelf een ‘0-loser’ wat water betreft. Het weinige afvalwater dat Christeyns niet zelf hergebruikt komt niet in het rioleringsstelsel terecht, maar wordt afgevoerd en extern gereinigd. Christeyns zal ook een belangrijke rol spelen in het innovatieve en duurzame energiesysteem op basis van eigen afvalwater en restwarmte dat de nieuwe wijk ‘De Nieuwe Dokken’ in Gent zal voeden. Het gezuiverde afvalwater uit de nieuwe woonwijk zal worden verwerkt tot proceswater dat bruikbaar is voor Christeyns, dat hierdoor op termijn 30.000 m³ minder drinkwater zal verbruiken. Op zijn beurt zal Christeyns restwarmte leveren aan de wijk. Twee derde van de warmtevraag van de nieuwe wijk zal hierdoor ingevuld worden!

En ik kan nog even doorgaan. Een deel van de nieuwe site aan de overkant van de Afrikalaan (daarvoor moet je de fameuze transportbrug over de Afrikalaan door) huisvest City Depot, dat goederen van vrachtwagens verzamelt en die dan weer met kleinere en meestal elektrische wagens levert in de binnenstad, waardoor er geen zware vrachtwagens de stad in moeten. Twee van de drie daken van die nieuwe site zijn nog vrij. Christeyns onderzoekt of er zonnecellen op geplaatst kunnen worden. Daarnaast bekijkt men ook samen met de Universiteit Gent de piste of de energie die vrijkomt in het bedrijf niet kan opgeslagen worden in batterijen om bijv. wagentjes aan te drijven. In het bedrijf zijn er ook 92 meetpunten van energie om de medewerkers er voortdurend op attent te maken geen energie te verspillen. En voor alle duidelijkheid. Dit alles niet enkel omdat men gelooft in duurzaamheid, maar omdat duurzaamheid gewoonweg economisch rendeert.

Een ander stokpaardje van mezelf is werkbaar werk. Ik was erg benieuwd hoe Christeyns dat op de werkvloer zelf aanpakt. Christeyns diende een ESF-dossier in voor het project “Beter organiseren” en haalde dat ook binnen. De focus ligt op het upgraden van laaggeschoolde arbeiders via een innovatieve arbeidsorganisatie. Dat gaat over het aanmoedigen van enthousiasme, het delen van ideeën, zelf initiatief nemen, autonomie krijgen, laat technisch directeur Johan Hofman me weten. Een mooi voorbeeld is hoe de arbeiders zelf voorstellen konden doen om hun werkposten te hertekenen. Die transitie is nu volop bezig in het bedrijf.

Ik zou nog even door kunnen gaan. Maar ik wil nu vooral alle enthousiaste mensen die werken bij Christeyns bedanken voor de warme ontvangst en de leerrijke ervaring, in het bijzonder ook de knappe koppen van de jonge ploeg in het labo, dat na meer dan 70 jaar (Christeyns werd opgericht in 1946!) toch wel de spil van het bedrijf geworden is in een niche sector die voortdurend in verandering is. Merci! En bedankt natuurlijk ook aan VOKA voor deze mooie kans.

Evita Willaert 
Federaal volksvertegenwoordiger 
Groen 

Wouter De Vriendt

Wouter De Vriendt

Groen

"We nemen de handschoen op"

Waarom een bedrijfsbezoek bij Zora Robotics? Omdat we met Groen geloven in innovatie en een moderne, groene economie met veel onderzoek, ontwikkeling en de creatie van meerwaarde.

Zora Robotics is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een wereldspeler in humanoïde robotten, die in te zetten zijn in de dienstensector. Hun bekendste toepassing is als hulpmiddel voor revalidatie, bijv. in woonzorgcentra. Maar er is ook een toepassing als informatierobot in toeristencentra, bibliotheken, etc. Op de particuliere markt, via winkelketen Excellent, is ook een soort sprekende bloempot te koop, die de vochtigheidsgraad aangeeft, waarschuwt wanneer er water nodig is, etc. Ruimtedetectie en spraaktechnologie zijn uiteraard essentieel.

De producten van Zora Robotics zijn ondertussen te vinden in ongeveer 700 instellingen in een 22-tal landen. Ze stellen ongeveer vijftig mensen te werk. Vooral de software wordt in Oostende geïnstalleerd, maar sinds kort maken ze ook voor een enkel type het omhulsel van de robot. Het bedrijf ondervindt een tekort aan programmeurs en er mag ook wat meer erkenning en visibiliteit zijn in eigen land/stad.

Wat zijn de plannen voor de toekomst? Een robot-academie behoort tot de mogelijkheden, maar daartoe moeten nog de nodige samenwerkingsverbanden worden verkend. Verder wil het bedrijf in de toekomst werk maken van meer aandacht voor duurzaamheid in de productie, materiaalkeuze en cradle to cradle. Ze participeren ook met veel enthousiasme aan het bredere maatschappelijke debat rond robotica, verschuiving werkgelegenheid. Hun bedrijf heeft nood aan uitbreiding, maar die ruimte is er.

Als uitsmijter nog een aandachtspunt. Nog niet zo lang geleden was Zora Robotics zelf een start up. Zij signaleren dat het geen evidentie was om hun eerste financiering rond te krijgen. Overheidsvehikels zoals PMV ten spijt. Dat een frontrunner als Zora Robotics überhaupt bestaat, was bijna een dubbeltje op zijn kant.

Proficiat aan ondernemers Fabrice en Tommy. Oostende en ons land mogen trots zijn op dit bedrijf. Dit was een boeiende ontmoeting, met een duidelijke boodschap voor de politiek. We nemen de handschoen op.

Wouter De Vriendt
Federaal Volksvertegenwoordiger

 

Vokastage Wouter De Vriendt (Groen) bij Zora Robotics Oostende

Groen-politicus Wouter De Vriendt liet op vrijdag 7 juli de Kamer van volksvertegenwoordigers links liggen om stage te lopen bij Zora Robotics in Oostende. Hij werd er ontvangen door zaakvoerder Fabrice Goffin en kreeg er uitleg over het snelgroeiende, innovatieve bedrijf.

Ook de toekomstplannen van Zora Robotics en de uitdagingen waar het bedrijf voor staat, werden uitgebreid besproken. Na het gesprek volgde een uitgebreide rondleiding in het bedrijf. Wouter De Vriendt toonde niet alleen veel interesse in de softwareontwikkeling, maar had ook veel aandacht voor de manuele productie van de Billy-Billy robots.

Van Zora tot Billy-Billy

In 2011 beslisten Fabrice Goffin en Tommy De Blieck om hun passie voor robots om te zetten in een ambitieus ondernemersinitiatief rond humanoïde robotica. Amper een jaar later werd Zora, de eerste verzorgende robot met menselijke eigenschappen ter wereld, ontworpen. Er werd software ontwikkeld die gebruikt werd in de Franse hardware van Aldebaran Robotics. Oorspronkelijk was Zora bedoeld om in te zetten als onthaal- en informatiehulp binnen de hotelsector, maar dat kende weinig succes. De robot kwam echter herhaaldelijk in de media, waardoor het innovatieve product opgepikt werd door de zorgsector.

Anno 2017 is de robotfamilie uitgebreid met James en Pepper en wordt in Oostende Billy-Billy, een zorgrobot voor het grote publiek, geproduceerd. Die laatste is een interactieve bloempot, ontwikkeld om het leven van ouderen comfortabeler en gezelliger te maken. Intussen zijn er een 1.000-tal robots aan de slag binnen diverse sectoren in 22 landen.

Chinese interesse

Zora Robotics, dat vestigingen heeft in Oostende, Roemenië en San Francisco, stelt 51 mensen tewerk, voornamelijk softwareontwikkelaars. Oprichters Fabrice Goffin en Tommy De Blieck bezitten elk 25% van de aandelen. De overige 50% zijn in handen van vastgoedmakelaar Bart Versluys en investeringsmaatschappij Summa. Chinese investeerders houden het Oostendse bedrijf al langer in de gaten, maar oprichters Fabrice en Tommy willen Zora Robotics graag in Belgische handen houden.

Uitdagingen en toekomstplannen

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor Zora Robotics is het vinden én behouden van de juiste mensen. Dat onderwerp werd dan ook uitvoerig besproken met Wouter De Vriendt. Daarnaast moet er vanuit de overheid ook betere ondersteuning komen voor het financieren van schaalvergroting.

Verder moet er ook ingezet worden op het bekendmaken van de eigen kennis en kunde. Zo is België bijvoorbeeld absolute wereldtop in humanoïde robotica, maar weet men dat in eigen land onvoldoende. Het beleid moet die kennis beter ondersteunen en begeleiden zodat de boot niet gemist wordt. Zora Robotics heeft de ambitie om daar zelf ook haar steentje toe bij te dragen met de Robotica Academy in Oostende, een kennis- en opleidingscentrum voor robotica. De gesprekken daarvoor zijn reeds gestart op verschillende niveaus, maar er is nood aan concrete plannen en investeringen. Ook het aanwezige draagvlak bij de ondernemingen moet verder uitgedragen worden. Dat is een taak waarbij Voka een rol kan spelen.

Ann De Decker
Relatiebeheer Noord-West-Vlaanderen
Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Tom Demeyer

Tom Demeyer

Voka

Voka zet deze zomer 104 parlementsleden aan het werk

Tijdens het zomerreces zijn de deuren van de parlement onherroepelijk gesloten. Toch zitten onze parlementsleden niet stil. Al 25 jaar biedt Voka onze volksvertegenwoordigers de kans om te proeven van het bedrijfsleven. Gedurende één of twee dagen ontdekken ze de Vlaamse en Brusselse bedrijven van binnenuit. Dit jaar overschrijdt Voka de kaap van 100 stages. Op nieuwe website  www.vokastages.be kan u de parlementsleden volgen en achteraf hun ervaringen lezen.

Voka grijpt het zomerreces van de parlementen aan om ondernemers en politici dichter bij elkaar te brengen. Tijdens de Voka zomerstages krijgen parlementsleden de kans om een exclusieve blik achter de schermen van het bedrijfsleven te werpen.

“Veel politici zijn in het parlement bezig met dossiers die een directe impact hebben onze ondernemingen” aldus Hans Maertens, Gedelegeerd Bestuurder Voka “Het parlementaire werk is één iets, de impact daarvan bij de ondernemingen zelf is nog iets anders. Vandaar dat we als Voka al meer dan 25 jaar de kans bieden om ook op de bedrijfsvloer te ervaren hoe het gesteld is met onze ondernemingen en wat de uitdagingen zijn op de vloer”

Nieuwe website

De interesse in het Vokaprogramma is groot. Elk jaar vinden meer parlementsleden de weg richting onze bedrijven. Dit jaar overschrijdt Voka de magische kaap van 100 stages. “Het toont aan de parlementsleden de kans aangrijpen om onze bedrijven van binnenuit te ervaren. Sommige parlementsleden doen al voor het 8e jaar op rij mee aan de Vokastages. Een bewijs dat elk jaar een nieuwe en unieke ervaring is voor de parlementsleden” aldus Maertens.

In de komende jaren blijft Voka met het zomerprogramma Onderneming & Politiek innoveren. Zo werd naar aanleiding van de stages een speciale website ontwikkeld waarop heel de zomer ervaringen en foto’s zullen gedeeld worden. “De stages zijn een interactief verhaal” aldus Hans Maertens “Heel de zomer lang kan je via dit nieuwe digitale platform de ervaringen lezen van de parlementsleden.”

Stage meevolgen?

Heeft u als journalist / redactie interesse om een stage mee te volgen? Dat kan mits toestemming van het stagebedrijf. Neem contact met tom.demeyer@voka.be voor alle praktische informatie.

Doen politici deze zomer onze bedrijven draaien?

Doen politici deze zomer onze bedrijven draaien?

Khadija Zamouri op bezoek bij woonzorgcentrum Tillens in Ukkel

Khadija Zamouri

Khadija Zamouri

Open Vld

Boeiende stage in het teken van ouderenzorg

Ik heb vorige week een fantastisch inleefdag gehad in het woonzorgcentrum Armonea in Ukkel voor mensen met dementie. Ik ben zeer goed onthaald geweest door de directeur Arnaud Tinlot en zijn equipe. Ik heb zowel gesproeken met de directeur als met de psychologe van het centrum Nathalie Delattre als met Alicia Gregoire, verantwoordelijke van de zorg.

Bij de rondleiding in het huis heb ik ook kennis gemaakt met de verantwoordelijken van de verschillende eenheden. Het zat werkelijk super goed in elkaar en ik ben ook verwend geweest… ontbijtje en middag eten. (gegeten wat de bewoners eten en het was kwaliteit!) De Groep Armonea heeft met dit woonzorgcentrum een pareltje en een uniek huis dat enkel en alleen demente bejaarden opneemt. Uiteraard is de groep zo groot dat ze extra middelen kunnen steken in de meest geavanceerde materialen om deze mensen te blijven aansporen tot reactie. Wat mij ook is opgevallen is de samenwerking die ze hebben met Anahata een vzw uit Antwerpen die hen de “know-how” aangeeft om een woonzorgcentrum zo te organiseren en in te delen dat de bewoners een maximale vrijheid blijven behouden. Op geen enkel moment heb ik mij in een typisch woonzorgcentrum gevoeld. De vrijheid en voornaamheid waarmee de bejaarden worden aangesproken en verzorgd is werkelijk fantastisch. Binnen mijn domein Gezondheid in het Brussels parlement was dit een verkwikkende stage waar ik zeker andere collega’s naartoe zou verwijzen. Dit zorgcentrum zou als inspiratie kunnen dienen voor andere woonzorgcentra. Ik wil jullie graag bedanken voor deze gelegenheid en kijk al uit naar de volgende stage!

Marius Meremans

Marius Meremans

N-VA

Marius Meremans te gast bij Premium Sound Solutions te Dendermonde

“Ik zal nooit meer een autospeaker met dezelfde ogen bekijken.“

Aangezien PPS ooit een Philips fabriek was en aldus ook zeer gekend was en grote werkgever in de regio, was ik benieuwd het bedrijf weer te zien waar ik ooit als kind een rondleiding heb gekregen. PPS is een zelfstandig bedrijf en heeft dus ook niets meer te maken met de Philips-site van toen. Het was zeer interessant, zeker voor een niet-techneut als ik.

Wat me opviel was het onophoudelijk streven naar kwaliteit, het voortdurend testen en de drang naar vernieuwing en ontwikkeling. Het bedrijf heeft in elk continent een afdeling en levert speakers voor een erg groot gamma aan bekende autobouwers. Het is een sterke specialisatie en wil dus duidelijk excelleren in hun branche.

De afdeling Research & Development is dus zeer belangrijk voor PSS – ik was echt onder de indruk hoever men al staat en hoe men de lange termijn evolutie in autobouw matcht aan de ‘geluidsbeleving‘ binnen een auto.

Aangezien elektrische en zelfrijdende wagens het topic zullen zijn de komende decennia, stelt dit het bedrijf voor steeds nieuwe uitdagingen. Het personeel is echt wel enthousiast en is zeer creatief bezig – dit veronderstelt ook specifiek opgeleid personeel en aangezien het gaat om akoestiek en geluid is het niet altijd eenvoudig om personeel te vinden.

PSS staat amper een anderhalve kilometer van mijn geboortehuis, dus ben ik uiteraard fier dat de Ros Beiaardstad een wereldspeler heeft in de automotive business. En ze hebben gelijk – de beleving van geluid en muziek in een auto, zij het functioneel of ontspannend , zal in de toekomst alsmaar belangrijker worden naarmate de bestuurder meer zal gediend worden door nieuwe technologie. 

Marius Meremans te gast bij Premium Sound Solutions te Dendermonde

Anneleen Van Bossuyt en Andries Gryffroy op bezoek bij Brouwerij L. Huyghe

Katrien Schryvers

Katrien Schryvers

CD&V

Katrien Schryvers te gast bij Ijsboerke

Op 24 augustus werd Katrien Schryvers bij Ijsboerke verwacht voor haar Vokastage. 

Wat neemt u mee in uw professionele carrière?

“Al vanaf het eerste gesprek viel me de enorme gedrevenheid op waarmee dit bedrijf wordt geleid. De overtuiging dat door het fabriceren van een product hier er werkgelegenheid wordt gecreëerd, die dan weer zorgt voor welvaart, wordt consequent doorgezet (o.a. door het zoveel mogelijk werken met lokale producten). De hashtag ‘pleziervanhier’ is dan ook een perfecte uitdrukking van wat het bedrijf wil creëren.”

Zijn er dingen die u verwonderd hebben? Dingen die zijn opgevallen?

“In het beleidsdomein welzijn, waarin ik als parlementslid vooral actief ben, komt samenwerking vaak aan bod, maar ook in de bedrijfswereld is dit een grote meerwaarde. Zo heeft Ijsboerke de voorbije jaren succesvolle samenwerkingen opgezet met andere bekende merken. Ook daarin wordt de keuze voor producten van hier doorgetrokken. In elk bedrijf is ieder radartje belangrijk, maar ook hier is het me toch weer opgevallen: van management tot inpakker, van administratie tot chauffeur, zonder hen kan het niet. Veel waardering voor ieder van hen!”               

Wat heeft u allemaal mogen doen en wat is u het beste bevallen?

“Tijdens de voormiddag kreeg ik van de CEO een uitvoerige presentatie over het bedrijf en gaven verschillende verantwoordelijken me toelichting over de uitdagingen waarmee ze te maken krijgen. Ik kreeg ook de gelegenheid een marketingmeeting te volgen. Super interessant! En ja, daar hoorde ijsjes proeven ook bij. In de namiddag werd ik rondgeleid in de productie-afdeling en werd ik een tijdje mee ingezet op verschillende plaatsen in de verpakkingsafdeling: ijsjes per 6 in een doos, of per 8 in een grote doos, of controleren of de ijspralines wel perfect van vorm waren. Het doet me nu toch op een andere manier kijken naar wat er in het vriesvak van het warenhuis ligt. Natuurlijk horen bij ijs ook diepvriezers. Door een rondleiding door de grote diepvriezer met de stocks voor uitlevering, mocht ik even aan de lijve ondervinden wat het is om in een temperatuur van -27 graden te werken. Veel respect voor wie dit doet!”              

               

Elke Sleurs op bezoek bij Arcelor Mittal in Gent

Andries Gryffroy bij ArcelorMittal in Gent

Andries Gryffroy

Andries Gryffroy

N-VA

Staal is niet weg te denken uit de hedendaagse maatschappij

Staal is niet weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Tal van auto’s, huishoudapparaten, elektrische boilers, douches, ramen voor designwoningen,… bevatten staal van ArcelorMittal Belgium.

 

Op een duurzame manier staal produceren dat bijdraagt aan het verhogen van de welvaart binnen onze maatschappij, dat is reeds vele jaren de missie van ArcelorMittal Belgium. Om hun klantenservice verder te versterken, hun concurrentiekracht bijkomend te verstevigen en hun productgamma verder te kunnen uitbouwen, hebben ze de sites te Gent, Luik, Geel en Genk begin 2016 samengevoegd tot één onderneming. De sterkte van ArcelorMittal Belfium als onderneming ligt in het vermogen om te innoveren. Daarbij verlegt men voortdurend de grenzen van het staal maken. Meer dan de helft van de producten die ze vandaag maken, bestond 7 jaar geleden niet. Bovendien zorgt het vermogen om te innoveren voor geoptimaliseerde processen, verhoogde productiviteit en een beperkte impact op het milieu. 

 

Het was zeer leerrijk om een dag stage te lopen in een zogenaamd “klassiek” bedrijf en om zelf te kunnen vaststellen dat in hun segment, ArcelorMittal Belgium wereldtop is. Na een uiteenzetting volgende een leerrijk bezoek aan het bedrijf: van de metallurgie – cokesfabriek – sinterproductie, naar de staalfabriek, over de warmwalserijen en koudwalserijen naar de finishing touch door het verzinken van het eindproduct. 

Als “energiespons” hadden we in de namiddag een overleg over hun energiemanagement. Hun specifiek netto energieverbruik en CO² uitstoot, behoren tot de laagste van de wereld en er zijn nog heel wat energie-efficiëntie projecten in de pipeline. Maar ook “dumping” vanuit China en andere landen werd besproken.

 

Kortom, heel leerrijk en boeiend, en proficiat aan de meer dan 5.000 directe medewerkers!

Sabien Lahaye-Battheu

Sabien Lahaye-Battheu

Open Vld

Sabien Lahaye-Battheu op bezoek bij Meli in Veurne

Op woensdag 13 september liep Sabien Lahaye- Battheu (Open Vld) een halve dag stage in Meli in Veurne. In het federaal parlement is ze specialist in familierecht, binnenlandse zaken en infrastructuur.

 

General Manager Koen Steurbaut startte de dag met een presentatie over het bedrijf en de oorsprong en value chain van honing. Meli is een familiebedrijf dat jaarlijks 50% winst herinvesteert. Het hecht enorm veel belang aan zijn 53 vaste medewerkers.  Meli draagt duurzaam ondernemen hoog in het vaandel en sluit daarom engagementen af met lokale imkers.

 

Na dat inleidend gesprek nam de politica een kijkje op de werkvloer en stonden smaakproeven gepland in het laboratorium. Sabien Lahaye-Battheu kon er honing proeven uit Mexico, Oekraïne en Spanje.

 

In een open gesprek vertelde Koen Steurbaut hoe belangrijk hij het vindt dat de loonkosten dalen. Zeker omdat de wetgeving rond grensarbeid gewijzigd is, waardoor het voor Noord-Fransen minder aantrekkelijk is geworden om in ons land te komen werken. “Het is de taak van politici arbeid flexibeler te maken”, klonk het. Daarnaast wees Koen Steurbaut ook op het belang van de digitalisering in deze snel veranderende wereld.

 

Het was een zeer constructief gesprek… voor beide partijen voor herhaling vatbaar!

Vincent Van Quickenborne

Vincent Van Quickenborne

Open Vld

Stage in Zeebrugge

Op woensdag 30 augustus trok Vincent Van Quickenborne, federaal parlementslid voor Open VLD, naar MBZ voor zijn zomerstage.

Hij werd er verwelkomd door gedelegeerd bestuurder Joachim Coens en beleidsadviseur Ghanima Van de Venne. Na een uiteenzetting omtrent de werking en de structuren van de Haven van Zeebrugge, ging het gesprek al snel over de uitdagingen voor de toekomst.
De Brexit, het SHIP-project met de nieuwe zeesluis, het project Stadsvaart voor een betere hinterlandverbinding, etc. passeerden allen de revue. Een bezoek aan het havenbedrijf MBZ vraagt uiteraard ook een bezoek aan één van de havenbedrijven.
C.RO, een bedrijf dat actief is in o.a. handling van nieuwe voertuigen, gaf Vincent Van Quickenborne een rondleiding doorheen haar terminals. De indrukwekkende hoeveelheid voertuigen toonde het internationale belang van de Brugse haven aan.

Tenslotte werd er een bezoek gebracht aan een RoRo schip waarmee nieuwe voertuigen verscheept worden van en naar Zeebrugge.